تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Nodewaves از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۲۷.۴۰ ت
Jul 16, 2024
$0.002195
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۲۷.۷۴ ت
Jul 16, 2024
$0.002204
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۲۵.۸۶ ت
Jul 15, 2024
$0.002158
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۲۵.۹۴ ت
Jul 15, 2024
$0.002152
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۳۴.۷۸ ت
Jul 14, 2024
$0.002308
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۳۷.۳۵ ت
Jul 14, 2024
$0.002363
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۲۹.۷۴ ت
Jul 13, 2024
$0.002233
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۴۷.۴۲ ت
Jul 13, 2024
$0.002521
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۴۱.۶۵ ت
Jul 12, 2024
$0.002408
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۲۳.۵۹ ت
Jul 12, 2024
$0.002102
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱۳.۲۵ ت
Jul 11, 2024
$0.001931
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰۷.۷۵ ت
Jul 11, 2024
$0.001834
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۱۱.۱۴ ت
Jul 10, 2024
$0.001880
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۰۳.۲۴ ت
Jul 10, 2024
$0.001750
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۹۹.۹۶ ت
Jul 09, 2024
$0.001687
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۹۹.۹۵ ت
Jul 09, 2024
$0.001677
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۰۰.۰۱ ت
Jul 08, 2024
$0.001674
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۹۷.۹۱ ت
Jul 08, 2024
$0.001636
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۹۷.۳۹ ت
Jul 07, 2024
$0.001620
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۰۰.۲۵ ت
Jul 07, 2024
$0.001654
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۰۳.۲۴ ت
Jul 06, 2024
$0.001701
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۸۸.۶۸ ت
Jul 06, 2024
$0.001486
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۸۹.۱۶ ت
Jul 05, 2024
$0.001439
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۸۹.۲۲ ت
Jul 05, 2024
$0.001441
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۸۷.۶۰ ت
Jul 04, 2024
$0.001418
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۸۷.۸۳ ت
Jul 04, 2024
$0.001422
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۸۷.۴۶ ت
Jul 03, 2024
$0.001419
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۸۸.۷۰ ت
Jul 03, 2024
$0.001438
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۸۹.۰۵ ت
Jul 02, 2024
$0.001438
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۸۷.۹۶ ت
Jul 02, 2024
$0.001417
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۸۸.۴۶ ت
Jul 01, 2024
$0.001428
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۸۸.۴۴ ت
Jul 01, 2024
$0.001426
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۸۸.۸۵ ت
Jun 30, 2024
$0.001427
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۸۶.۸۲ ت
Jun 30, 2024
$0.001404
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۸۸.۳۲ ت
Jun 29, 2024
$0.001437
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۸۹.۵۸ ت
Jun 29, 2024
$0.001462
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۸۹.۰۲ ت
Jun 28, 2024
$0.001447
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۸۷.۳۰ ت
Jun 28, 2024
$0.001418
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۸۶.۶۲ ت
Jun 27, 2024
$0.001406
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۸۴.۰۲ ت
Jun 27, 2024
$0.001379
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۸۳.۹۹ ت
Jun 26, 2024
$0.001389
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۸۲.۸۰ ت
Jun 26, 2024
$0.001372
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۸۴.۵۱ ت
Jun 25, 2024
$0.001387
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۸۵.۹۰ ت
Jun 25, 2024
$0.001402
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۸۴.۶۲ ت
Jun 24, 2024
$0.001385
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۸۳.۷۰ ت
Jun 24, 2024
$0.001384
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۸۵.۹۳ ت
Jun 23, 2024
$0.001440
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۸۷.۲۱ ت
Jun 23, 2024
$0.001472
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۸۹.۱۵ ت
Jun 22, 2024
$0.001502
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۹۲.۴۳ ت
Jun 22, 2024
$0.001557