تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت نیزا گلوبال از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۵۸.۰۵ ت
Jul 16, 2024
$0.001001
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۵۳.۳۷ ت
Jul 15, 2024
$0.000912
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۵۵.۰۷ ت
Jul 14, 2024
$0.000947
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶۱.۱۰ ت
Jul 13, 2024
$0.001045
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۶۶.۱۴ ت
Jul 12, 2024
$0.001125
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷۴.۰۹ ت
Jul 11, 2024
$0.001261
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۷۳.۶۲ ت
Jul 10, 2024
$0.001248
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۶۷.۷۳ ت
Jul 09, 2024
$0.001136
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۷۰.۱۲ ت
Jul 08, 2024
$0.001172
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷۵.۳۳ ت
Jul 07, 2024
$0.001243
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۹۰.۲۸ ت
Jul 06, 2024
$0.001512
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۸۳.۶۹ ت
Jul 05, 2024
$0.001352
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۹۴.۴۵ ت
Jul 04, 2024
$0.001529
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۰۵.۰۹ ت
Jul 03, 2024
$0.001704
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۰۲.۰۱ ت
Jul 02, 2024
$0.001643
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۹۷.۴۶ ت
Jul 01, 2024
$0.001572
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۱۷.۶۱ ت
Jun 30, 2024
$0.001902
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۹۹.۶۴ ت
Jun 29, 2024
$0.001626
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۱۶.۱۸ ت
Jun 28, 2024
$0.001886
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۲۶.۰۵ ت
Jun 27, 2024
$0.002069
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱۳۵.۷۷ ت
Jun 26, 2024
$0.002250
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۴۳.۲۱ ت
Jun 25, 2024
$0.002337
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۱۴۳.۷۵ ت
Jun 24, 2024
$0.002377
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱۲۶.۳۹ ت
Jun 23, 2024
$0.002133
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۱۱.۱۴ ت
Jun 22, 2024
$0.001872
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۹۲.۸۸ ت
Jun 21, 2024
$0.001562
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۲.۹۱ ت
Jun 20, 2024
$0.001742
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۹۹.۸۱ ت
Jun 19, 2024
$0.001685
۲۹ خرداد ۱۴۰۳
۹۹.۲۶ ت
Jun 18, 2024
$0.001681
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۹۵.۰۵ ت
Jun 17, 2024
$0.001619
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۴.۸۹ ت
Jun 16, 2024
$0.001959
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۲۱.۱۵ ت
Jun 15, 2024
$0.002047
۲۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۲۴.۸۶ ت
Jun 14, 2024
$0.002108
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۸.۸۱ ت
Jun 13, 2024
$0.001845
۲۳ خرداد ۱۴۰۳
۱۲۶.۲۱ ت
Jun 12, 2024
$0.002134
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۳۳.۶۷ ت
Jun 11, 2024
$0.002253
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۶۰.۲۹ ت
Jun 10, 2024
$0.002714
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۶۷.۰۵ ت
Jun 09, 2024
$0.002827
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
۱۶۳.۵۰ ت
Jun 08, 2024
$0.002765
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۶۷.۱۵ ت
Jun 07, 2024
$0.002846
۱۷ خرداد ۱۴۰۳
۱۷۲.۱۸ ت
Jun 06, 2024
$0.002936
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۷۶.۷۵ ت
Jun 05, 2024
$0.003028
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۷۰.۱۷ ت
Jun 04, 2024
$0.002883
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۰۰.۶۰ ت
Jun 03, 2024
$0.003391
۱۳ خرداد ۱۴۰۳
۱۹۹.۲۳ ت
Jun 02, 2024
$0.003423
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۱۲.۰۷ ت
Jun 01, 2024
$0.003601
۱۱ خرداد ۱۴۰۳
۲۴۵.۷۱ ت
May 31, 2024
$0.004141
۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۴۶.۰۴ ت
May 30, 2024
$0.004202
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۲۳۹.۱۷ ت
May 29, 2024
$0.004096
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۴۴.۰۳ ت
May 28, 2024
$0.004227