تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت NiiFi از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۱۸۳.۶۶ ت
Jul 22, 2024
$0.003196
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۸۵.۱۶ ت
Jul 19, 2024
$0.003200
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۷۶.۶۵ ت
Jul 16, 2024
$0.003047
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۷۸.۶۶ ت
Jul 13, 2024
$0.003055
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۸۳.۳۷ ت
Jul 10, 2024
$0.003109
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۹۰.۹۲ ت
Jul 07, 2024
$0.003152
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۰۴.۹۴ ت
Jul 04, 2024
$0.003319
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۰۵.۵۹ ت
Jul 01, 2024
$0.003316
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۰۹.۴۸ ت
Jun 28, 2024
$0.003402
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۰۹.۰۷ ت
Jun 25, 2024
$0.003412
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲۲۱.۵۴ ت
Jun 22, 2024
$0.003733
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۲۱.۷۲ ت
Jun 19, 2024
$0.003747
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۲۱۹.۷۱ ت
Jun 16, 2024
$0.003747
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۱۹.۳۳ ت
Jun 13, 2024
$0.003719
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۲۲۰.۷۲ ت
Jun 10, 2024
$0.003737
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۱۸.۹۸ ت
Jun 07, 2024
$0.003728
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۲۲۵.۲۵ ت
Jun 04, 2024
$0.003817
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۲۵.۱۴ ت
Jun 01, 2024
$0.003823
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۲۲۱.۰۴ ت
May 29, 2024
$0.003785
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۱۲.۳۵ ت
May 26, 2024
$0.003710
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۲۱۲.۶۳ ت
May 23, 2024
$0.003700
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹۶.۷۶ ت
May 20, 2024
$0.003312
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹۶.۰۶ ت
May 17, 2024
$0.003349
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰۰.۸۴ ت
May 14, 2024
$0.003390
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰۹.۲۱ ت
May 11, 2024
$0.003414
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲۱.۰۱ ت
May 08, 2024
$0.003592
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲۱.۸۱ ت
May 05, 2024
$0.003630
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱۷.۵۶ ت
May 02, 2024
$0.003521
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱۹.۳۶ ت
Apr 29, 2024
$0.003604
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲۹.۶۹ ت
Apr 26, 2024
$0.003604
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۶۸.۶۱ ت
Apr 23, 2024
$0.004109
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۶۲.۵۷ ت
Apr 20, 2024
$0.003947
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۲۴۷.۹۰ ت
Apr 17, 2024
$0.003724
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۶۲.۸۲ ت
Apr 14, 2024
$0.003779
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۲۶۳.۲۵ ت
Apr 11, 2024
$0.004050
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۵۱.۵۶ ت
Apr 08, 2024
$0.003937
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۲۶۵.۴۲ ت
Apr 05, 2024
$0.004093
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲۵۴.۵۲ ت
Apr 02, 2024
$0.004036
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۲۲۹.۴۰ ت
Mar 30, 2024
$0.003698
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۳۸.۱۴ ت
Mar 27, 2024
$0.003869
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۲۳۴.۹۰ ت
Mar 24, 2024
$0.003787
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۳۲.۹۴ ت
Mar 21, 2024
$0.003800
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۲۴۵.۰۳ ت
Mar 18, 2024
$0.004061
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۲۳۱.۰۶ ت
Mar 15, 2024
$0.003846
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۲۳۵.۶۴ ت
Mar 12, 2024
$0.003951
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲۷۷.۲۲ ت
Mar 09, 2024
$0.004638
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۲۶۳.۹۱ ت
Mar 06, 2024
$0.004425
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۸۹.۲۹ ت
Mar 03, 2024
$0.004880
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۲۵۰.۹۲ ت
Feb 29, 2024
$0.004295
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۴۶.۰۸ ت
Feb 26, 2024
$0.004291

افزودن تراکنش

NiiFi

NIIFI

  • NIIFI
  • IRT
  • USD