تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۶۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت neversol از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۳.۱۸ ت
Jul 24, 2024
$0.000054
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۳.۱۳ ت
Jul 23, 2024
$0.000053
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۳.۱۶ ت
Jul 23, 2024
$0.000054
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۳.۲۹ ت
Jul 22, 2024
$0.000056
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۳.۳۵ ت
Jul 22, 2024
$0.000058
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۳.۳۶ ت
Jul 21, 2024
$0.000058
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۳.۴۴ ت
Jul 21, 2024
$0.000060
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۳.۵۸ ت
Jul 20, 2024
$0.000062
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۳.۲۱ ت
Jul 20, 2024
$0.000056
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳.۰۴ ت
Jul 19, 2024
$0.000052
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳.۲۹ ت
Jul 19, 2024
$0.000056
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۳.۴۸ ت
Jul 18, 2024
$0.000060
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۳.۵۳ ت
Jul 18, 2024
$0.000061
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۳.۵۶ ت
Jul 17, 2024
$0.000061
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۳.۵۰ ت
Jul 17, 2024
$0.000060
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳.۸۰ ت
Jul 16, 2024
$0.000065
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳.۸۸ ت
Jul 16, 2024
$0.000067
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳.۷۲ ت
Jul 15, 2024
$0.000063
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳.۵۸ ت
Jul 15, 2024
$0.000061
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳.۵۴ ت
Jul 14, 2024
$0.000060
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳.۵۲ ت
Jul 14, 2024
$0.000060
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳.۵۱ ت
Jul 13, 2024
$0.000060
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳.۶۸ ت
Jul 13, 2024
$0.000062
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳.۶۴ ت
Jul 12, 2024
$0.000061
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳.۸۱ ت
Jul 12, 2024
$0.000064
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳.۸۳ ت
Jul 11, 2024
$0.000065
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳.۸۸ ت
Jul 11, 2024
$0.000066
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳.۸۶ ت
Jul 10, 2024
$0.000065
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳.۷۰ ت
Jul 10, 2024
$0.000062
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳.۷۳ ت
Jul 09, 2024
$0.000063
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳.۷۴ ت
Jul 09, 2024
$0.000062
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳.۷۸ ت
Jul 08, 2024
$0.000063
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳.۸۸ ت
Jul 08, 2024
$0.000064
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴.۱۰ ت
Jul 07, 2024
$0.000068
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴.۱۴ ت
Jul 07, 2024
$0.000068
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۴.۱۱ ت
Jul 06, 2024
$0.000067
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳.۸۷ ت
Jul 06, 2024
$0.000064
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۴.۰۸ ت
Jul 05, 2024
$0.000065
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۴.۲۶ ت
Jul 05, 2024
$0.000068
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳.۴۵ ت
Jul 04, 2024
$0.000056
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳.۷۶ ت
Jul 04, 2024
$0.000060
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳.۹۰ ت
Jul 03, 2024
$0.000063
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴.۵۷ ت
Jul 03, 2024
$0.000074
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۴.۶۹ ت
Jul 02, 2024
$0.000075
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۴.۳۴ ت
Jul 02, 2024
$0.000069
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴.۷۵ ت
Jul 01, 2024
$0.000076
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۵.۰۹ ت
Jul 01, 2024
$0.000082
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۵.۶۰ ت
Jun 30, 2024
$0.000090
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۵.۱۴ ت
Jun 30, 2024
$0.000083
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴.۸۳ ت
Jun 29, 2024
$0.000078

افزودن تراکنش

neversol

NEVER

  • NEVER
  • IRT
  • USD