تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Moss Carbon Credit از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

2.36%
$0.605276
۳۵,۱۴۸ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۰۸۲ تومان
معاملات روزانه $7,405
ارزش بازار $0
سکه در گردش 2,851,014 MCO2
ارزش بازار رقیق شده $0
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳۶,۳۱۲.۲۴ ت
Jul 11, 2024
$0.618075
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۶,۷۴۰.۷۰ ت
Jul 07, 2024
$0.606227
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳۹,۵۵۰.۰۹ ت
Jul 03, 2024
$0.641484
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴۰,۵۶۹.۰۴ ت
Jun 29, 2024
$0.662238
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۴,۵۳۲.۴۹ ت
Jun 25, 2024
$0.563657
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۳۷,۱۲۶.۷۸ ت
Jun 21, 2024
$0.624651
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۸,۲۸۲.۷۰ ت
Jun 17, 2024
$0.652325
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۹,۵۸۶.۵۲ ت
Jun 13, 2024
$0.671242
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۴۴,۳۰۱.۰۶ ت
Jun 09, 2024
$0.749702
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۴۲,۴۸۴.۰۵ ت
Jun 05, 2024
$0.727796
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۴۱,۶۷۵.۱۱ ت
Jun 01, 2024
$0.707689
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۴۲,۶۵۵.۷۶ ت
May 28, 2024
$0.738935
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۴۵,۲۹۵.۹۱ ت
May 24, 2024
$0.778046
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۳,۵۶۶.۳۴ ت
May 20, 2024
$0.733489
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۷,۲۹۷.۵۵ ت
May 16, 2024
$0.805099
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۳,۲۷۶.۸۲ ت
May 12, 2024
$0.711579
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۸,۶۵۲.۳۶ ت
May 08, 2024
$0.790921
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۹,۰۰۳.۰۹ ت
May 04, 2024
$0.794176
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۶,۵۵۲.۶۰ ت
Apr 30, 2024
$0.756350
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۵,۹۹۹.۰۵ ت
Apr 26, 2024
$0.721927
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۶,۳۴۹.۳۲ ت
Apr 22, 2024
$0.710067
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۴۸,۹۵۳.۸۶ ت
Apr 18, 2024
$0.729767
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۵۳,۲۲۶.۵۶ ت
Apr 14, 2024
$0.765365
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۶۳,۵۲۷.۰۶ ت
Apr 10, 2024
$0.978310
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۵۹,۶۲۹.۷۵ ت
Apr 06, 2024
$0.918957
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۵۷,۲۷۱.۳۱ ت
Apr 02, 2024
$0.908232
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۷۰,۳۲۳.۷۹ ت
Mar 29, 2024
$1.13
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۴۹,۸۴۴.۶۰ ت
Mar 25, 2024
$0.807422
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۴۸,۰۵۶.۱۳ ت
Mar 21, 2024
$0.783937
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۴۶,۵۱۱.۴۸ ت
Mar 17, 2024
$0.778031
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۴۷,۷۳۰.۷۶ ت
Mar 13, 2024
$0.799563
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۴۳,۹۳۷.۳۳ ت
Mar 09, 2024
$0.735137
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۴۴,۱۷۹.۶۹ ت
Mar 05, 2024
$0.732428
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۳۸,۵۷۱.۱۲ ت
Mar 01, 2024
$0.651539
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۴,۹۴۵.۷۰ ت
Feb 26, 2024
$0.609367
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۳۱,۳۳۹.۶۶ ت
Feb 22, 2024
$0.550088
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۳۲,۳۰۶.۹۳ ت
Feb 18, 2024
$0.576930
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۳۲,۰۶۰.۶۶ ت
Feb 14, 2024
$0.581288
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۳۲,۴۰۷.۵۱ ت
Feb 10, 2024
$0.590682
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۳۲,۲۱۰.۳۴ ت
Feb 06, 2024
$0.582039
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۳۴,۵۰۶.۷۶ ت
Feb 02, 2024
$0.592421
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۳۸,۰۸۹.۳۷ ت
Jan 29, 2024
$0.669344
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۳۸,۸۱۶.۰۴ ت
Jan 25, 2024
$0.699104
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۳۹,۰۰۸.۶۹ ت
Jan 21, 2024
$0.724940
۲۷ دی ۱۴۰۲
۳۹,۲۲۴.۴۳ ت
Jan 17, 2024
$0.734539
۲۳ دی ۱۴۰۲
۴۲,۵۵۷.۹۱ ت
Jan 13, 2024
$0.811129
۱۹ دی ۱۴۰۲
۴۱,۱۴۵.۱۳ ت
Jan 09, 2024
$0.799734
۱۵ دی ۱۴۰۲
۴۲,۳۴۶.۴۰ ت
Jan 05, 2024
$0.821263
۱۱ دی ۱۴۰۲
۴۶,۹۴۸.۳۸ ت
Jan 01, 2024
$0.917103
۰۷ دی ۱۴۰۲
۷۷,۳۵۶.۰۴ ت
Dec 28, 2023
$1.52