تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Moonwell از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۶۶.۵۳ ت
Jul 21, 2024
$0.022080
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۴۶.۰۴ ت
Jul 19, 2024
$0.021538
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۹۷.۱۷ ت
Jul 17, 2024
$0.022354
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۰۹.۴۵ ت
Jul 15, 2024
$0.020674
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۷۴.۶۹ ت
Jul 13, 2024
$0.020092
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۶۲.۲۹ ت
Jul 11, 2024
$0.019783
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۰۵.۱۵ ت
Jul 09, 2024
$0.020229
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۹۷.۸۴ ت
Jul 07, 2024
$0.021414
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۱۷.۰۵ ت
Jul 05, 2024
$0.022896
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۶۶.۵۲ ت
Jul 03, 2024
$0.028652
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۸۸.۵۲ ت
Jul 01, 2024
$0.028853
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۸۹.۹۹ ت
Jun 29, 2024
$0.029219
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۱۳.۲۴ ت
Jun 27, 2024
$0.029764
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۳۶.۱۵ ت
Jun 25, 2024
$0.029970
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۹۸.۵۲ ت
Jun 23, 2024
$0.030362
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۰۸.۹۳ ت
Jun 21, 2024
$0.030434
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۸۳۳.۰۷ ت
Jun 19, 2024
$0.030952
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۹۹۹.۸۳ ت
Jun 17, 2024
$0.034076
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۲,۰۶۵.۲۳ ت
Jun 15, 2024
$0.034898
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲,۱۵۳.۱۸ ت
Jun 13, 2024
$0.036510
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۲,۱۹۸.۸۷ ت
Jun 11, 2024
$0.037063
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۲,۳۰۴.۳۹ ت
Jun 09, 2024
$0.038997
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۲,۴۳۰.۶۹ ت
Jun 07, 2024
$0.041384
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۲,۰۱۹.۲۰ ت
Jun 05, 2024
$0.034591
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۷۸۴.۵۸ ت
Jun 03, 2024
$0.030169
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱,۷۲۸.۷۲ ت
Jun 01, 2024
$0.029355
۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۷۲۳.۲۸ ت
May 30, 2024
$0.029436
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۷۵۱.۲۳ ت
May 28, 2024
$0.030336
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۷۲۴.۷۲ ت
May 26, 2024
$0.030136
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۸۳۵.۹۶ ت
May 24, 2024
$0.031536
۰۲ خرداد ۱۴۰۳
۱,۹۲۵.۴۲ ت
May 22, 2024
$0.033755
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۶۴۶.۰۵ ت
May 20, 2024
$0.027713
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۷۱۹.۵۲ ت
May 18, 2024
$0.029539
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۷۵۴.۹۷ ت
May 16, 2024
$0.029873
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۷۶۸.۶۴ ت
May 14, 2024
$0.029860
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۶۵۶.۴۸ ت
May 12, 2024
$0.027236
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۷۳۱.۲۹ ت
May 10, 2024
$0.028291
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۰۲۵.۸۶ ت
May 08, 2024
$0.032933
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۰۹۴.۳۲ ت
May 06, 2024
$0.034435
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۱۶۶.۷۲ ت
May 04, 2024
$0.035115
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۱۳۲.۰۸ ت
May 02, 2024
$0.034508
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۲۸۷.۸۵ ت
Apr 30, 2024
$0.037171
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۰۸۱.۱۲ ت
Apr 28, 2024
$0.033827
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۲۴۸.۰۰ ت
Apr 26, 2024
$0.035281
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۲۳۰.۵۵ ت
Apr 24, 2024
$0.034374
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۴۱۸.۱۷ ت
Apr 22, 2024
$0.037046
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۲۴۷.۳۰ ت
Apr 20, 2024
$0.033783
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۲,۳۲۰.۸۱ ت
Apr 18, 2024
$0.034597
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۲,۶۴۱.۷۸ ت
Apr 16, 2024
$0.039104
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲,۷۱۰.۲۷ ت
Apr 14, 2024
$0.038972