تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت MonoSwap USD از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۷۵,۶۳۰.۳۷ ت
Jul 23, 2024
$1.30
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۷۴,۸۵۵.۳۳ ت
Jul 22, 2024
$1.29
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۷۴,۳۵۸.۰۷ ت
Jul 22, 2024
$1.29
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۷۴,۲۹۹.۰۰ ت
Jul 21, 2024
$1.29
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۷۴,۲۵۳.۶۳ ت
Jul 21, 2024
$1.29
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۷۴,۰۸۶.۰۲ ت
Jul 20, 2024
$1.29
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۷۳,۹۷۱.۲۶ ت
Jul 20, 2024
$1.29
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۷۴,۲۵۳.۱۵ ت
Jul 19, 2024
$1.28
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۷۴,۴۷۲.۳۸ ت
Jul 19, 2024
$1.28
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۷۴,۷۵۸.۰۹ ت
Jul 18, 2024
$1.29
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۷۴,۷۸۵.۶۵ ت
Jul 18, 2024
$1.29
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۷۵,۰۰۵.۴۴ ت
Jul 17, 2024
$1.29
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۷۵,۲۲۰.۶۰ ت
Jul 17, 2024
$1.29
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۷۴,۸۳۴.۹۷ ت
Jul 16, 2024
$1.28
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۷۴,۴۲۵.۴۰ ت
Jul 16, 2024
$1.28
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۷۵,۳۸۳.۳۳ ت
Jul 15, 2024
$1.29
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۷۵,۳۷۷.۰۸ ت
Jul 15, 2024
$1.28
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۷۵,۶۸۷.۶۹ ت
Jul 14, 2024
$1.29
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۷۴,۴۶۴.۴۴ ت
Jul 14, 2024
$1.28
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۷۴,۷۲۱.۶۰ ت
Jul 13, 2024
$1.28
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۷۵,۲۵۴.۶۶ ت
Jul 13, 2024
$1.28
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۷۵,۵۲۰.۱۰ ت
Jul 12, 2024
$1.28
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۷۵,۵۹۲.۵۰ ت
Jul 12, 2024
$1.28
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷۵,۱۵۰.۳۴ ت
Jul 11, 2024
$1.28
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷۵,۲۱۰.۶۷ ت
Jul 11, 2024
$1.28
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۷۵,۷۷۱.۶۹ ت
Jul 10, 2024
$1.28
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۷۵,۵۶۹.۷۵ ت
Jul 10, 2024
$1.28
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۷۶,۲۶۸.۱۸ ت
Jul 09, 2024
$1.28
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۷۶,۱۷۰.۲۸ ت
Jul 09, 2024
$1.27
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۷۷,۴۶۸.۱۱ ت
Jul 08, 2024
$1.29
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۷۶,۵۸۹.۹۴ ت
Jul 08, 2024
$1.28
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷۷,۵۳۹.۶۰ ت
Jul 07, 2024
$1.29
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷۷,۹۳۱.۰۰ ت
Jul 07, 2024
$1.28
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۷۷,۵۲۹.۳۷ ت
Jul 06, 2024
$1.27
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۷۶,۲۵۹.۵۲ ت
Jul 06, 2024
$1.27
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۷۹,۴۳۳.۴۶ ت
Jul 05, 2024
$1.28
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۷۹,۶۴۷.۸۱ ت
Jul 05, 2024
$1.28
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۷۸,۷۶۷.۹۰ ت
Jul 04, 2024
$1.27
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۷۸,۷۲۸.۴۲ ت
Jul 04, 2024
$1.27
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۷۸,۹۴۲.۳۰ ت
Jul 03, 2024
$1.28
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۷۸,۸۴۸.۲۶ ت
Jul 03, 2024
$1.27
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۷۸,۹۹۰.۴۸ ت
Jul 02, 2024
$1.27
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۷۹,۴۰۱.۷۵ ت
Jul 02, 2024
$1.27
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۷۹,۵۰۷.۸۱ ت
Jul 01, 2024
$1.28
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۷۹,۳۶۵.۵۴ ت
Jul 01, 2024
$1.28
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۷۹,۱۹۸.۱۱ ت
Jun 30, 2024
$1.27
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۷۸,۵۵۰.۱۲ ت
Jun 30, 2024
$1.27
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۷۸,۱۷۵.۱۵ ت
Jun 29, 2024
$1.27
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۷۸,۰۱۷.۰۵ ت
Jun 29, 2024
$1.27
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۷۸,۵۱۷.۴۲ ت
Jun 28, 2024
$1.27

افزودن تراکنش

MonoSwap USD

MUSD

  • MUSD
  • IRT
  • USD