تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت MileVerse از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳۱۶.۲۸ ت
Jul 19, 2024
$0.005467
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳۴۵.۶۸ ت
Jul 15, 2024
$0.005912
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳۴۹.۹۹ ت
Jul 11, 2024
$0.005959
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۸۸.۱۱ ت
Jul 07, 2024
$0.006403
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۵۳۹.۶۹ ت
Jul 03, 2024
$0.008753
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳۲۹.۵۳ ت
Jun 29, 2024
$0.005379
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۳۲.۰۰ ت
Jun 25, 2024
$0.003787
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۴۰۶.۱۴ ت
Jun 21, 2024
$0.006833
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۴۳۸.۲۰ ت
Jun 17, 2024
$0.007466
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۴۹۲.۷۰ ت
Jun 13, 2024
$0.008354
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۴۸۹.۵۸ ت
Jun 09, 2024
$0.008285
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۵۴۰.۵۸ ت
Jun 05, 2024
$0.009260
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۶۶۱.۵۹ ت
Jun 01, 2024
$0.011234
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۸۷۶.۴۲ ت
May 28, 2024
$0.015182
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۷۳.۶۲ ت
May 24, 2024
$0.002982
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۹.۵۸ ت
May 20, 2024
$0.001339
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷۴.۴۵ ت
May 16, 2024
$0.002969
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۳.۷۴ ت
May 12, 2024
$0.001870
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۶.۳۸ ت
May 08, 2024
$0.002054
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸۶.۷۹ ت
May 04, 2024
$0.003027
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹۰.۴۸ ت
Apr 30, 2024
$0.003094
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷۴.۴۷ ت
Apr 26, 2024
$0.002738
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲۶.۲۳ ت
Apr 22, 2024
$0.003465
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۶۴.۳۷ ت
Apr 18, 2024
$0.002450
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۹۷.۵۷ ت
Apr 14, 2024
$0.002840
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۵۴.۵۸ ت
Apr 10, 2024
$0.003920
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۸۳.۵۱ ت
Apr 06, 2024
$0.004369
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۳۰۵.۲۶ ت
Apr 02, 2024
$0.004841
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۹۹.۰۳ ت
Mar 29, 2024
$0.004838
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۷۰.۱۹ ت
Mar 25, 2024
$0.004376
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۴۳.۸۹ ت
Mar 21, 2024
$0.003978
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۱۲.۷۲ ت
Mar 17, 2024
$0.005231
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۶۶.۸۲ ت
Mar 13, 2024
$0.004469
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲۳۶.۶۱ ت
Mar 09, 2024
$0.003958
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۲۱۴.۷۵ ت
Mar 05, 2024
$0.003560
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۱۹۰.۴۰ ت
Mar 01, 2024
$0.003216
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۶۵.۴۲ ت
Feb 26, 2024
$0.001140
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۴۲.۰۳ ت
Feb 22, 2024
$0.002492
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۲۵.۰۶ ت
Feb 18, 2024
$0.002233
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۲۶.۱۷ ت
Feb 14, 2024
$0.002287
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۱۲۴.۷۸ ت
Feb 10, 2024
$0.002274
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۷۲.۵۶ ت
Feb 06, 2024
$0.001311
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۱۲۲.۰۷ ت
Feb 02, 2024
$0.002095
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۰۹.۷۴ ت
Jan 29, 2024
$0.001928
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۹۸.۱۱ ت
Jan 25, 2024
$0.001767
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۵۸.۸۸ ت
Jan 21, 2024
$0.001094
۲۷ دی ۱۴۰۲
۶۵.۵۶ ت
Jan 17, 2024
$0.001227
۲۳ دی ۱۴۰۲
۱۰۴.۵۸ ت
Jan 13, 2024
$0.001993
۱۹ دی ۱۴۰۲
۱۰۴.۷۵ ت
Jan 09, 2024
$0.002036
۱۵ دی ۱۴۰۲
۱۰۷.۸۷ ت
Jan 05, 2024
$0.002092