تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت MIA از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۷۹.۶۱ ت
Jul 14, 2024
$0.001370
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶۶.۷۹ ت
Jul 13, 2024
$0.001149
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶۵.۲۳ ت
Jul 13, 2024
$0.001115
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۷۲.۷۹ ت
Jul 12, 2024
$0.001237
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۷۲.۸۹ ت
Jul 12, 2024
$0.001239
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷۳.۰۳ ت
Jul 11, 2024
$0.001245
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷۲.۹۰ ت
Jul 11, 2024
$0.001241
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۷۰.۳۴ ت
Jul 10, 2024
$0.001190
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۷۰.۳۸ ت
Jul 10, 2024
$0.001193
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۷۰.۵۸ ت
Jul 09, 2024
$0.001191
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۷۰.۸۳ ت
Jul 09, 2024
$0.001189
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۹۴.۶۹ ت
Jul 08, 2024
$0.001585
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۹۹.۵۰ ت
Jul 08, 2024
$0.001663
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۳۱.۴۳ ت
Jul 07, 2024
$0.002187
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۴۴.۴۸ ت
Jul 07, 2024
$0.002383
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۷۵.۷۰ ت
Jul 06, 2024
$0.001247
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۷۲.۶۰ ت
Jul 06, 2024
$0.001216
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۷۷.۰۷ ت
Jul 05, 2024
$0.001244
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۳۶.۲۳ ت
Jul 05, 2024
$0.002201
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۷۶.۱۰ ت
Jul 04, 2024
$0.001232
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۷۷.۳۲ ت
Jul 04, 2024
$0.001252
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۷۶.۹۶ ت
Jul 03, 2024
$0.001248
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۷۲.۹۲ ت
Jul 03, 2024
$0.001182
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۷۱.۶۶ ت
Jul 02, 2024
$0.001157
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۷۴.۳۰ ت
Jul 02, 2024
$0.001197
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۷۵.۲۱ ت
Jul 01, 2024
$0.001214
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۷۵.۴۲ ت
Jul 01, 2024
$0.001216
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۷۴.۲۴ ت
Jun 30, 2024
$0.001192
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۷۲.۶۴ ت
Jun 30, 2024
$0.001175
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۷۲.۰۸ ت
Jun 29, 2024
$0.001173
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲۸.۹۰ ت
Jun 29, 2024
$0.000471
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۶۷.۵۰ ت
Jun 28, 2024
$0.001097
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۷۰.۷۹ ت
Jun 28, 2024
$0.001149
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۳۲.۸۹ ت
Jun 27, 2024
$0.000534
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۳۴.۹۹ ت
Jun 27, 2024
$0.000574
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۶۹.۰۵ ت
Jun 26, 2024
$0.001142
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۶۹.۳۱ ت
Jun 26, 2024
$0.001149
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۷۶.۲۸ ت
Jun 25, 2024
$0.001251
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۷۶.۱۳ ت
Jun 25, 2024
$0.001242
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۷۵.۸۹ ت
Jun 24, 2024
$0.001242
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۸۹.۱۹ ت
Jun 24, 2024
$0.001474
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۸۹.۹۰ ت
Jun 23, 2024
$0.001506
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۸۵.۷۹ ت
Jun 23, 2024
$0.001448
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۸۷.۹۶ ت
Jun 22, 2024
$0.001481
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۸۹.۳۱ ت
Jun 22, 2024
$0.001504
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۹۱.۳۰ ت
Jun 21, 2024
$0.001536
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰۲.۹۹ ت
Jun 21, 2024
$0.001732
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۱.۷۵ ت
Jun 20, 2024
$0.001891
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۲.۱۷ ت
Jun 20, 2024
$0.001899
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۳.۹۶ ت
Jun 19, 2024
$0.001925