تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت MetaRim از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶.۷۴ ت
Jul 13, 2024
$0.000115
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶.۸۰ ت
Jul 10, 2024
$0.000115
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶.۹۸ ت
Jul 07, 2024
$0.000115
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۷.۱۱ ت
Jul 04, 2024
$0.000115
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۷.۱۳ ت
Jul 01, 2024
$0.000115
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۷.۰۹ ت
Jun 28, 2024
$0.000115
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۷.۰۶ ت
Jun 25, 2024
$0.000115
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۶.۸۴ ت
Jun 22, 2024
$0.000115
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۶.۸۲ ت
Jun 19, 2024
$0.000115
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۶.۷۶ ت
Jun 16, 2024
$0.000115
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۶.۸۰ ت
Jun 13, 2024
$0.000115
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۶.۸۱ ت
Jun 10, 2024
$0.000115
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۶.۷۷ ت
Jun 07, 2024
$0.000115
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۶.۸۰ ت
Jun 04, 2024
$0.000115
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۶.۷۸ ت
Jun 01, 2024
$0.000115
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۶.۷۲ ت
May 29, 2024
$0.000115
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۶.۶۰ ت
May 26, 2024
$0.000115
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۶.۶۲ ت
May 23, 2024
$0.000115
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶.۸۵ ت
May 20, 2024
$0.000115
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶.۷۵ ت
May 17, 2024
$0.000115
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶.۸۳ ت
May 14, 2024
$0.000115
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷.۰۶ ت
May 11, 2024
$0.000115
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷.۰۹ ت
May 08, 2024
$0.000115
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷.۰۴ ت
May 05, 2024
$0.000115
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷.۱۱ ت
May 02, 2024
$0.000115
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷.۰۱ ت
Apr 29, 2024
$0.000115
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷.۳۴ ت
Apr 26, 2024
$0.000115
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷.۵۴ ت
Apr 23, 2024
$0.000115
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷.۶۷ ت
Apr 20, 2024
$0.000115
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۷.۶۸ ت
Apr 17, 2024
$0.000115
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۸.۰۳ ت
Apr 14, 2024
$0.000115
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۷.۴۹ ت
Apr 11, 2024
$0.000115
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۸.۳۲ ت
Apr 08, 2024
$0.000130
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۲۰.۰۷ ت
Apr 05, 2024
$0.000309
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۷.۱۰ ت
Apr 02, 2024
$0.000112
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۶.۶۲ ت
Mar 30, 2024
$0.000106
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۸.۲۵ ت
Mar 27, 2024
$0.000134
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۶.۴۸ ت
Mar 24, 2024
$0.000104
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۶.۲۵ ت
Mar 21, 2024
$0.000102
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۶.۴۲ ت
Mar 18, 2024
$0.000106
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۷.۰۶ ت
Mar 15, 2024
$0.000117
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۶.۹۱ ت
Mar 12, 2024
$0.000116
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۶.۶۵ ت
Mar 09, 2024
$0.000111
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۶.۵۱ ت
Mar 06, 2024
$0.000109
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۶.۶۳ ت
Mar 03, 2024
$0.000111
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۶.۲۸ ت
Feb 29, 2024
$0.000107
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۵.۵۲ ت
Feb 26, 2024
$0.000096
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۷.۱۱ ت
Feb 23, 2024
$0.000124
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۶.۲۱ ت
Feb 20, 2024
$0.000110
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۶.۸۵ ت
Feb 17, 2024
$0.000123