تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۸۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت MerchDAO از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۴۶۸.۶۹ ت
Jul 23, 2024
$0.008074
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳۹۴.۹۲ ت
Jul 19, 2024
$0.006826
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۴۲۲.۱۳ ت
Jul 15, 2024
$0.007215
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳۹۴.۱۸ ت
Jul 11, 2024
$0.006712
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۹۲.۱۷ ت
Jul 07, 2024
$0.006470
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴۴۸.۰۰ ت
Jul 03, 2024
$0.007266
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴۲۴.۶۹ ت
Jun 29, 2024
$0.006932
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۴۱۹.۰۴ ت
Jun 25, 2024
$0.006839
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۴۶۵.۸۲ ت
Jun 21, 2024
$0.007837
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۴۳۸.۹۲ ت
Jun 17, 2024
$0.007479
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۵۰۱.۳۰ ت
Jun 13, 2024
$0.008500
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۴۵۱.۳۱ ت
Jun 09, 2024
$0.007637
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۴۹۳.۰۸ ت
Jun 05, 2024
$0.008447
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۴۸۰.۷۷ ت
Jun 01, 2024
$0.008164
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۴۳۶.۷۹ ت
May 28, 2024
$0.007566
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۴۴۹.۶۷ ت
May 24, 2024
$0.007724
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۷۷.۱۸ ت
May 20, 2024
$0.008033
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۵۸.۲۴ ت
May 16, 2024
$0.007800
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۴۰.۲۰ ت
May 12, 2024
$0.007238
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۴۳.۶۳ ت
May 08, 2024
$0.007212
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۴۹.۲۷ ت
May 04, 2024
$0.007281
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۴۳.۸۷ ت
Apr 30, 2024
$0.007211
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۵۲.۱۰ ت
Apr 26, 2024
$0.007095
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۳۳.۳۸ ت
Apr 22, 2024
$0.008171
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۴۲۹.۹۱ ت
Apr 18, 2024
$0.006408
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۵۰۹.۰۱ ت
Apr 14, 2024
$0.007319
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۶۱۲.۲۴ ت
Apr 10, 2024
$0.009428
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۵۶۳.۴۴ ت
Apr 06, 2024
$0.008683
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۵۰۴.۳۷ ت
Apr 02, 2024
$0.007998
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۷۲۲.۳۵ ت
Mar 29, 2024
$0.011688
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۵۱۸.۶۴ ت
Mar 25, 2024
$0.008401
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۴۰۶.۷۰ ت
Mar 21, 2024
$0.006634
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۴۱۹.۱۱ ت
Mar 17, 2024
$0.007010
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۵۳۴.۷۹ ت
Mar 13, 2024
$0.008958
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۴۳۶.۹۵ ت
Mar 09, 2024
$0.007310
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۴۳۵.۳۹ ت
Mar 05, 2024
$0.007218
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۳۹۹.۸۱ ت
Mar 01, 2024
$0.006753
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۷۲۴.۲۸ ت
Feb 26, 2024
$0.012629
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۳۴۸.۳۰ ت
Feb 22, 2024
$0.006113
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۳۵۳.۲۷ ت
Feb 18, 2024
$0.006308
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۳۵۹.۰۸ ت
Feb 14, 2024
$0.006510
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۳۳۰.۵۱ ت
Feb 10, 2024
$0.006024
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۳۲۹.۹۱ ت
Feb 06, 2024
$0.005961
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۳۳۴.۴۹ ت
Feb 02, 2024
$0.005742
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۳۴۲.۱۷ ت
Jan 29, 2024
$0.006013
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۳۱۲.۹۱ ت
Jan 25, 2024
$0.005635
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۳۲۵.۵۱ ت
Jan 21, 2024
$0.006049
۲۷ دی ۱۴۰۲
۳۹۲.۵۴ ت
Jan 17, 2024
$0.007351
۲۳ دی ۱۴۰۲
۳۷۷.۱۶ ت
Jan 13, 2024
$0.007188
۱۹ دی ۱۴۰۲
۴۷۴.۸۲ ت
Jan 09, 2024
$0.009229

افزودن تراکنش

MerchDAO

MRCH

  • MRCH
  • IRT
  • USD