تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت مپل از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۹۳۶,۶۹۰.۴۲ ت
Jul 19, 2024
$16.19
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۸۹۸,۶۳۴.۷۵ ت
Jul 16, 2024
$15.50
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶۸۸,۶۳۷.۰۰ ت
Jul 13, 2024
$11.77
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶۹۴,۷۵۰.۱۶ ت
Jul 10, 2024
$11.78
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷۳۸,۷۵۸.۵۲ ت
Jul 07, 2024
$12.19
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۷۲۶,۳۵۳.۰۴ ت
Jul 04, 2024
$11.76
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۷۳۰,۹۵۲.۹۰ ت
Jul 01, 2024
$11.79
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۷۸۶,۰۹۶.۷۱ ت
Jun 28, 2024
$12.76
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۷۴۹,۶۲۴.۱۲ ت
Jun 25, 2024
$12.23
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۷۰۷,۷۱۵.۳۵ ت
Jun 22, 2024
$11.92
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۶۷۱,۹۶۹.۷۲ ت
Jun 19, 2024
$11.34
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۷۵۱,۲۸۴.۸۱ ت
Jun 16, 2024
$12.81
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۸۲۶,۷۲۰.۶۰ ت
Jun 13, 2024
$14.01
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۹۶۲,۸۳۳.۰۸ ت
Jun 10, 2024
$16.30
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۹۳۰,۶۵۰.۱۳ ت
Jun 07, 2024
$15.84
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۸۲۴,۳۵۲.۸۷ ت
Jun 04, 2024
$13.96
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۸۱۹,۵۴۴.۰۰ ت
Jun 01, 2024
$13.91
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۸۶۱,۹۲۶.۶۵ ت
May 29, 2024
$14.76
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۸۴۳,۳۵۷.۹۵ ت
May 26, 2024
$14.73
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۹۰۴,۰۵۳.۳۵ ت
May 23, 2024
$15.73
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۰۴,۶۵۴.۸۵ ت
May 20, 2024
$13.54
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۷۸,۷۴۲.۱۸ ت
May 17, 2024
$13.30
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۱۰,۸۸۷.۰۹ ت
May 14, 2024
$12.00
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۰۹,۴۲۶.۵۹ ت
May 11, 2024
$13.20
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۷۰,۸۰۰.۱۶ ت
May 08, 2024
$14.15
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۴۸,۰۹۴.۸۷ ت
May 05, 2024
$15.51
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۳۴,۱۳۹.۷۲ ت
May 02, 2024
$11.88
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۶۵,۵۸۱.۸۴ ت
Apr 29, 2024
$12.57
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۰۲,۸۰۰.۰۹ ت
Apr 26, 2024
$14.16
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۹۱,۴۳۴.۵۷ ت
Apr 23, 2024
$15.16
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۴۰,۸۹۹.۲۲ ت
Apr 20, 2024
$15.64
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۸۷,۶۷۹.۰۱ ت
Apr 17, 2024
$16.34
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۹۹,۶۶۰.۵۱ ت
Apr 14, 2024
$15.81
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱,۳۶۴,۲۸۷.۴۸ ت
Apr 11, 2024
$20.99
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱,۳۹۶,۹۹۶.۹۵ ت
Apr 08, 2024
$21.86
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱,۳۲۷,۸۲۱.۹۰ ت
Apr 05, 2024
$20.47
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱,۵۱۵,۱۴۸.۶۵ ت
Apr 02, 2024
$24.02
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱,۴۶۵,۱۰۳.۵۹ ت
Mar 30, 2024
$23.62
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱,۵۵۰,۸۰۵.۳۴ ت
Mar 27, 2024
$25.19
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱,۲۵۳,۶۶۴.۳۳ ت
Mar 24, 2024
$20.21
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۰۰,۸۳۲.۰۱ ت
Mar 21, 2024
$16.32
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۸۶۳,۵۳۸.۱۴ ت
Mar 18, 2024
$14.31
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۹۰۵,۸۷۶.۱۷ ت
Mar 15, 2024
$15.08
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱,۰۱۱,۸۹۱.۸۱ ت
Mar 12, 2024
$16.96
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱,۰۲۵,۵۸۹.۶۰ ت
Mar 09, 2024
$17.15
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱,۰۱۵,۰۴۴.۷۷ ت
Mar 06, 2024
$17.01
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۸۸۷,۰۸۰.۲۹ ت
Mar 03, 2024
$14.96
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۸۲۸,۱۵۴.۱۰ ت
Feb 29, 2024
$14.17
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۸۲۸,۲۹۳.۶۳ ت
Feb 26, 2024
$14.44
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۶۷۲,۱۳۶.۴۱ ت
Feb 23, 2024
$11.71