تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت منتا نتورک از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۴۹,۰۷۸.۷۱ ت
Jul 14, 2024
$0.844684
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۹,۴۰۸.۰۴ ت
Jul 13, 2024
$0.850462
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۹,۸۱۰.۶۷ ت
Jul 13, 2024
$0.851974
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۴۷,۳۲۸.۹۳ ت
Jul 12, 2024
$0.804612
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۴۷,۹۵۴.۸۸ ت
Jul 12, 2024
$0.815600
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۵۱,۱۲۶.۴۳ ت
Jul 11, 2024
$0.872137
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۵۰,۸۵۴.۹۸ ت
Jul 11, 2024
$0.865609
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۵۱,۱۲۰.۴۸ ت
Jul 10, 2024
$0.865121
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۵۰,۳۲۷.۵۸ ت
Jul 10, 2024
$0.853530
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴۹,۵۰۷.۴۶ ت
Jul 09, 2024
$0.835632
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۵۰,۴۷۳.۶۲ ت
Jul 09, 2024
$0.847235
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۵۲,۷۹۲.۸۸ ت
Jul 08, 2024
$0.884021
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴۶,۸۷۷.۳۲ ت
Jul 08, 2024
$0.783521
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۹,۵۳۳.۸۵ ت
Jul 07, 2024
$0.824211
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۵۰,۳۹۱.۱۱ ت
Jul 07, 2024
$0.831461
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۴۶,۴۹۲.۶۳ ت
Jul 06, 2024
$0.766080
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۴۴,۷۶۴.۸۳ ت
Jul 06, 2024
$0.750150
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۴۶,۴۲۲.۰۶ ت
Jul 05, 2024
$0.749504
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۵۵,۳۰۵.۱۸ ت
Jul 05, 2024
$0.893611
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۵۶,۴۳۶.۳۹ ت
Jul 04, 2024
$0.913779
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۶۰,۰۶۴.۴۵ ت
Jul 04, 2024
$0.972766
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۶۰,۷۹۲.۲۱ ت
Jul 03, 2024
$0.986318
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۶۲,۶۰۴.۲۳ ت
Jul 03, 2024
$1.01
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۶۲,۱۹۷.۸۴ ت
Jul 02, 2024
$1.00
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۶۳,۱۰۰.۸۷ ت
Jul 02, 2024
$1.01
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶۳,۷۱۰.۳۶ ت
Jul 01, 2024
$1.02
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶۴,۹۹۴.۸۸ ت
Jul 01, 2024
$1.04
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۶۳,۵۵۳.۰۷ ت
Jun 30, 2024
$1.02
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۶۲,۳۶۱.۹۷ ت
Jun 30, 2024
$1.00
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۶۳,۴۲۵.۰۶ ت
Jun 29, 2024
$1.03
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۶۰,۶۷۱.۶۲ ت
Jun 29, 2024
$0.990387
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۶۳,۸۰۳.۴۵ ت
Jun 28, 2024
$1.03
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۶۶,۵۱۶.۴۸ ت
Jun 28, 2024
$1.08
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۶۳,۷۱۰.۶۹ ت
Jun 27, 2024
$1.03
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۶۰,۹۵۲.۴۲ ت
Jun 27, 2024
$1.00
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۶۰,۶۵۷.۲۰ ت
Jun 26, 2024
$1.00
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۶۲,۶۹۴.۹۷ ت
Jun 26, 2024
$1.03
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۶۲,۶۲۰.۵۶ ت
Jun 25, 2024
$1.02
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۶۲,۲۸۴.۰۹ ت
Jun 25, 2024
$1.01
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۵۸,۶۸۱.۸۵ ت
Jun 24, 2024
$0.960603
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۵۸,۳۲۶.۰۵ ت
Jun 24, 2024
$0.964481
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۶۰,۲۲۷.۸۳ ت
Jun 23, 2024
$1.00
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۵۹,۳۲۰.۹۹ ت
Jun 23, 2024
$1.00
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۵۹,۶۱۵.۸۹ ت
Jun 22, 2024
$1.00
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۵۹,۳۸۴.۳۶ ت
Jun 22, 2024
$1.00
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۶۰,۱۵۵.۳۵ ت
Jun 21, 2024
$1.01
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۶۰,۰۶۶.۷۹ ت
Jun 21, 2024
$1.01
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۶۲,۰۹۷.۹۰ ت
Jun 20, 2024
$1.05
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۵۹,۰۱۶.۸۵ ت
Jun 20, 2024
$0.999328
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۵۹,۰۴۳.۲۸ ت
Jun 19, 2024
$0.997689