تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Manifold Finance از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

0.22%
$16.41
۹۵۴,۲۴۹ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۱۳۸ تومان
معاملات روزانه $14,664
ارزش بازار $32,833,842
عرضه کل 2,000,000 FOLD
ارزش بازار رقیق شده $32,833,842
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۹۶۱,۴۹۴.۴۳ ت
Jul 13, 2024
$16.44
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۹۰۹,۳۰۲.۶۵ ت
Jul 10, 2024
$15.42
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۹۶۵,۲۰۲.۵۰ ت
Jul 07, 2024
$15.93
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۷۲۶,۴۹۱.۳۶ ت
Jul 04, 2024
$11.76
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۸۲۸,۰۱۶.۷۶ ت
Jul 01, 2024
$13.35
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۷۶۷,۰۳۳.۳۳ ت
Jun 28, 2024
$12.45
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۸۲۲,۷۴۲.۹۷ ت
Jun 25, 2024
$13.43
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۹۰۹,۴۴۰.۳۱ ت
Jun 22, 2024
$15.32
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۴۵,۴۱۳.۸۹ ت
Jun 19, 2024
$17.65
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۲۸,۱۴۹.۵۰ ت
Jun 16, 2024
$17.53
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۲۷۹,۱۲۰.۵۰ ت
Jun 13, 2024
$21.68
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۸۹۶,۳۴۰.۶۴ ت
Jun 10, 2024
$15.17
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۱۷,۲۵۳.۰۰ ت
Jun 07, 2024
$19.02
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۲۳,۴۵۹.۷۴ ت
Jun 04, 2024
$17.34
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۳۷,۹۱۵.۷۰ ت
Jun 01, 2024
$17.62
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۷۹,۱۱۸.۲۶ ت
May 29, 2024
$20.19
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۰۶,۴۴۸.۰۹ ت
May 26, 2024
$17.58
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱,۲۳۷,۹۰۸.۸۸ ت
May 23, 2024
$21.54
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۷۱,۶۸۱.۹۴ ت
May 20, 2024
$18.04
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۱۳۲,۷۲۳.۰۷ ت
May 17, 2024
$19.35
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۳۰۶,۷۴۹.۱۲ ت
May 14, 2024
$22.06
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۱۶۳,۸۸۰.۳۹ ت
May 11, 2024
$18.99
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۳۱,۷۳۹.۱۱ ت
May 08, 2024
$16.77
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۹۰,۳۶۵.۸۳ ت
May 05, 2024
$17.84
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۲۱,۹۷۴.۴۷ ت
May 02, 2024
$16.54
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۲۰۶,۸۰۶.۵۳ ت
Apr 29, 2024
$19.82
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۴۳۷,۵۶۶.۸۵ ت
Apr 26, 2024
$22.56
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۳۳۵,۰۹۵.۸۵ ت
Apr 23, 2024
$20.42
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۳۲۰,۶۸۴.۳۰ ت
Apr 20, 2024
$19.85
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱,۳۰۱,۲۷۳.۸۵ ت
Apr 17, 2024
$19.55
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱,۳۵۶,۲۱۷.۳۴ ت
Apr 14, 2024
$19.50
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱,۶۳۲,۱۱۵.۶۳ ت
Apr 11, 2024
$25.11
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱,۹۶۵,۸۵۲.۸۵ ت
Apr 08, 2024
$30.77
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱,۷۱۶,۸۲۱.۱۱ ت
Apr 05, 2024
$26.47
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱,۶۴۰,۹۹۱.۶۷ ت
Apr 02, 2024
$26.02
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱,۵۱۸,۹۰۲.۸۸ ت
Mar 30, 2024
$24.49
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱,۵۰۳,۳۹۷.۷۶ ت
Mar 27, 2024
$24.42
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱,۱۷۳,۳۴۷.۱۲ ت
Mar 24, 2024
$18.92
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱,۳۰۹,۹۸۸.۳۴ ت
Mar 21, 2024
$21.36
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱,۴۲۷,۲۰۳.۷۲ ت
Mar 18, 2024
$23.65
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱,۲۹۶,۴۰۲.۳۶ ت
Mar 15, 2024
$21.58
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱,۳۸۳,۹۷۰.۴۹ ت
Mar 12, 2024
$23.20
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱,۴۳۹,۶۰۵.۴۲ ت
Mar 09, 2024
$24.08
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱,۴۱۱,۶۲۷.۲۰ ت
Mar 06, 2024
$23.66
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱,۳۰۶,۹۰۵.۳۰ ت
Mar 03, 2024
$22.04
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱,۴۶۷,۲۰۰.۷۲ ت
Feb 29, 2024
$25.11
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱,۰۵۵,۳۲۷.۰۹ ت
Feb 26, 2024
$18.40
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۱,۰۲۳,۱۶۵.۲۷ ت
Feb 23, 2024
$17.83
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۹۲۹,۰۰۷.۱۲ ت
Feb 20, 2024
$16.49
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۸۳۳,۳۵۸.۶۹ ت
Feb 17, 2024
$14.95