تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت MAGA 2024 از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۹۶۷ ت
Jul 20, 2024
$0.00000001
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۹۳۳ ت
Jul 20, 2024
$0.00000001
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۰۲۴ ت
Jul 19, 2024
$0.00000001
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۹۳۶ ت
Jul 19, 2024
$0.00000001
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۰۳۸ ت
Jul 18, 2024
$0.00000001
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۹۹۰ ت
Jul 18, 2024
$0.00000001
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۹۷۲ ت
Jul 17, 2024
$0.00000001
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۸۴۱ ت
Jul 17, 2024
$0.00000001
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۸۰۲ ت
Jul 16, 2024
$0.00000001
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۸۳۵ ت
Jul 16, 2024
$0.00000001
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۸۷۲ ت
Jul 15, 2024
$0.00000001
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۷۹۰ ت
Jul 15, 2024
$0.00000001
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۹۳۱ ت
Jul 14, 2024
$0.00000001
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۶۷۴ ت
Jul 14, 2024
$0.00000001
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۲۶ ت
Jul 13, 2024
$0.000000009
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۲۷ ت
Jul 13, 2024
$0.000000009
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۳۹ ت
Jul 12, 2024
$0.000000009
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۴۰ ت
Jul 12, 2024
$0.000000009
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۴۱ ت
Jul 11, 2024
$0.000000009
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۲۲ ت
Jul 11, 2024
$0.000000008
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۵۲ ت
Jul 10, 2024
$0.000000009
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۴۵ ت
Jul 10, 2024
$0.000000009
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۴۴ ت
Jul 09, 2024
$0.000000009
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۸۳ ت
Jul 09, 2024
$0.000000009
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۶۶ ت
Jul 08, 2024
$0.000000009
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۶۱۱ ت
Jul 08, 2024
$0.00000001
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۶۰۷ ت
Jul 07, 2024
$0.00000001
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۶۴۸ ت
Jul 07, 2024
$0.00000001
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۶۳۲ ت
Jul 06, 2024
$0.00000001
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۶۰۵ ت
Jul 06, 2024
$0.00000001
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۴۹ ت
Jul 05, 2024
$0.000000008
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۶۳۷ ت
Jul 05, 2024
$0.00000001
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۶۳۲ ت
Jul 04, 2024
$0.00000001
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۶۹۱ ت
Jul 04, 2024
$0.00000001
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۷۳۳ ت
Jul 03, 2024
$0.00000001
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۷۳۹ ت
Jul 03, 2024
$0.00000001
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۷۰۶ ت
Jul 02, 2024
$0.00000001
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۶۹۹ ت
Jul 02, 2024
$0.00000001
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۷۳۷ ت
Jul 01, 2024
$0.00000001
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۷۳۸ ت
Jul 01, 2024
$0.00000001
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۷۱۴ ت
Jun 30, 2024
$0.00000001
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۷۱۰ ت
Jun 30, 2024
$0.00000001
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۷۷۵ ت
Jun 29, 2024
$0.00000001
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۷۷۶ ت
Jun 29, 2024
$0.00000001
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۸۰۳ ت
Jun 28, 2024
$0.00000001
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۸۳۱ ت
Jun 28, 2024
$0.00000001
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۷۱۶ ت
Jun 27, 2024
$0.00000001
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۶۹۵ ت
Jun 27, 2024
$0.00000001
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۶۴۰ ت
Jun 26, 2024
$0.00000001
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۷۰۵ ت
Jun 26, 2024
$0.00000001