تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Lybra Finance از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵,۲۸۰.۴۰ ت
Jul 13, 2024
$0.090317
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۵,۶۵۴.۴۰ ت
Jul 11, 2024
$0.096244
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۵,۵۵۶.۹۱ ت
Jul 09, 2024
$0.093276
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۵,۳۹۲.۸۸ ت
Jul 07, 2024
$0.088983
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۵,۹۰۶.۰۰ ت
Jul 05, 2024
$0.095428
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۷,۴۳۹.۵۸ ت
Jul 03, 2024
$0.120666
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۷,۶۸۰.۱۴ ت
Jul 01, 2024
$0.123902
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۷,۶۶۰.۰۰ ت
Jun 29, 2024
$0.125039
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۷,۴۲۱.۴۳ ت
Jun 27, 2024
$0.121822
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۷,۹۴۸.۳۳ ت
Jun 25, 2024
$0.129736
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۷,۶۰۹.۳۲ ت
Jun 23, 2024
$0.128460
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۷,۹۴۰.۴۸ ت
Jun 21, 2024
$0.133597
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۸,۴۱۴.۴۹ ت
Jun 19, 2024
$0.142084
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۹,۹۲۳.۷۵ ت
Jun 17, 2024
$0.169097
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۹,۸۳۵.۵۳ ت
Jun 15, 2024
$0.166203
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۰,۸۳۳.۶۱ ت
Jun 13, 2024
$0.183698
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۱,۲۲۶.۶۴ ت
Jun 11, 2024
$0.189234
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۱,۳۶۵.۵۶ ت
Jun 09, 2024
$0.192338
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۱,۹۹۸.۰۶ ت
Jun 07, 2024
$0.204274
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۳,۰۱۲.۴۰ ت
Jun 05, 2024
$0.222916
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۳,۱۲۱.۸۰ ت
Jun 03, 2024
$0.221833
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۲,۸۸۸.۳۹ ت
Jun 01, 2024
$0.218859
۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۲,۸۳۸.۹۷ ت
May 30, 2024
$0.219310
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۳,۱۴۹.۳۲ ت
May 28, 2024
$0.227788
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۲,۳۷۲.۰۶ ت
May 26, 2024
$0.216183
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۲,۰۱۶.۲۱ ت
May 24, 2024
$0.206402
۰۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۲,۳۸۰.۲۵ ت
May 22, 2024
$0.217045
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲,۰۱۰.۴۴ ت
May 20, 2024
$0.202209
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲,۹۲۸.۶۷ ت
May 18, 2024
$0.222100
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳,۵۲۶.۲۰ ت
May 16, 2024
$0.230243
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳,۳۰۴.۰۸ ت
May 14, 2024
$0.224615
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵,۳۳۴.۶۶ ت
May 12, 2024
$0.252140
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱,۵۱۵.۸۶ ت
May 10, 2024
$0.351589
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲,۰۰۱.۵۱ ت
May 08, 2024
$0.195103
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳,۰۲۴.۸۳ ت
May 06, 2024
$0.214155
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳,۶۲۱.۱۵ ت
May 04, 2024
$0.220753
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲,۵۰۹.۵۶ ت
May 02, 2024
$0.202472
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴,۵۹۲.۴۴ ت
Apr 30, 2024
$0.237086
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵,۶۷۷.۰۶ ت
Apr 28, 2024
$0.254820
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶,۴۵۹.۹۰ ت
Apr 26, 2024
$0.258328
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸,۴۰۸.۹۷ ت
Apr 24, 2024
$0.283697
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸,۲۳۸.۰۰ ت
Apr 22, 2024
$0.279404
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸,۳۲۶.۰۶ ت
Apr 20, 2024
$0.275492
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۸,۳۱۸.۱۲ ت
Apr 18, 2024
$0.273072
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۹,۰۷۷.۸۷ ت
Apr 16, 2024
$0.282398
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۸,۶۷۳.۸۰ ت
Apr 14, 2024
$0.268517
۲۴ فروردین ۱۴۰۳
۲۲,۹۳۵.۱۶ ت
Apr 12, 2024
$0.350953
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۴,۵۵۳.۷۶ ت
Apr 10, 2024
$0.378125
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۶,۳۸۹.۲۱ ت
Apr 08, 2024
$0.413051
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۷,۵۱۲.۶۰ ت
Apr 06, 2024
$0.423998