تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Luxurious Pro Network Token از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۵۱۰.۹۶ ت
Jul 19, 2024
$0.008832
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۵۴۳.۱۴ ت
Jul 15, 2024
$0.009284
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴۹۴.۱۵ ت
Jul 11, 2024
$0.008411
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۵۹۱.۴۲ ت
Jul 07, 2024
$0.009758
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۵۲۸.۳۲ ت
Jul 03, 2024
$0.008569
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴۱۲.۵۴ ت
Jun 29, 2024
$0.006734
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۵۲۷.۳۸ ت
Jun 25, 2024
$0.008608
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۴۶۳.۸۲ ت
Jun 21, 2024
$0.007803
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۵۳۴.۶۰ ت
Jun 17, 2024
$0.009109
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۵۵۶.۲۶ ت
Jun 13, 2024
$0.009432
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۳۳۱.۱۹ ت
Jun 09, 2024
$0.005604
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۵۰۳.۴۶ ت
Jun 05, 2024
$0.008624
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲,۹۵۶.۷۶ ت
Jun 01, 2024
$0.050209
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۲,۹۶۰.۷۴ ت
May 28, 2024
$0.051289
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۳,۴۵۱.۶۵ ت
May 24, 2024
$0.059288
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۵۱۹.۹۴ ت
May 20, 2024
$0.059262
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۶۵۰.۹۲ ت
May 16, 2024
$0.062146
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۷۰۸.۱۲ ت
May 12, 2024
$0.060970
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۹۳۵.۰۲ ت
May 08, 2024
$0.063970
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۵۲۳.۵۷ ت
May 04, 2024
$0.057105
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۰۶۰.۸۷ ت
Apr 30, 2024
$0.065977
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۵۱۳.۴۲ ت
Apr 26, 2024
$0.070835
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۴۷۶.۰۸ ت
Apr 22, 2024
$0.099213
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۶,۹۱۶.۷۳ ت
Apr 18, 2024
$0.103109
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۷,۴۳۱.۴۳ ت
Apr 14, 2024
$0.106859
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۷,۵۵۱.۹۴ ت
Apr 10, 2024
$0.116299
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۶,۹۰۹.۴۱ ت
Apr 06, 2024
$0.106481
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۷,۲۳۳.۸۴ ت
Apr 02, 2024
$0.114717
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۷,۷۳۸.۸۳ ت
Mar 29, 2024
$0.125226
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۷,۷۳۹.۹۸ ت
Mar 25, 2024
$0.125378
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۷,۷۴۶.۵۲ ت
Mar 21, 2024
$0.126368
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۷,۸۴۱.۵۷ ت
Mar 17, 2024
$0.131171
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۷,۹۴۱.۱۱ ت
Mar 13, 2024
$0.133025
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۷,۹۶۵.۹۷ ت
Mar 09, 2024
$0.133282
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۸,۵۳۵.۳۰ ت
Mar 05, 2024
$0.141501
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۸,۸۴۸.۴۰ ت
Mar 01, 2024
$0.149466
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۷,۴۰۴.۴۳ ت
Feb 26, 2024
$0.129115
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۶,۲۶۰.۳۶ ت
Feb 22, 2024
$0.109885
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۴,۷۵۵.۱۹ ت
Feb 18, 2024
$0.084917
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۷,۱۱۸.۴۴ ت
Feb 14, 2024
$0.129063
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۲,۷۸۸.۵۵ ت
Feb 10, 2024
$0.050826
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۱,۵۹۶.۱۵ ت
Feb 06, 2024
$0.028842
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۱,۷۷۲.۰۲ ت
Feb 02, 2024
$0.030422
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۱,۶۵۳.۲۹ ت
Jan 29, 2024
$0.029053
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۲,۰۸۴.۰۵ ت
Jan 25, 2024
$0.037535
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۱,۹۹۶.۸۳ ت
Jan 21, 2024
$0.037109
۲۷ دی ۱۴۰۲
۲,۳۰۷.۲۹ ت
Jan 17, 2024
$0.043207
۲۳ دی ۱۴۰۲
۲,۲۷۹.۶۳ ت
Jan 13, 2024
$0.043448
۱۹ دی ۱۴۰۲
۲,۲۴۳.۳۷ ت
Jan 09, 2024
$0.043604
۱۵ دی ۱۴۰۲
۲,۳۵۷.۸۲ ت
Jan 05, 2024
$0.045727