تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت LUXO از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۰۳.۳۴ ت
Jul 11, 2024
$0.040907
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۷۹.۱۴ ت
Jul 07, 2024
$0.040906
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۷۸.۲۳ ت
Jul 03, 2024
$0.040195
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۵۷.۵۴ ت
Jun 29, 2024
$0.040116
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۶۵.۰۹ ت
Jun 25, 2024
$0.040236
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۳۸۹.۰۰ ت
Jun 21, 2024
$0.040194
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۲,۳۵۵.۳۶ ت
Jun 17, 2024
$0.040134
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲,۳۶۷.۲۴ ت
Jun 13, 2024
$0.040139
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۲,۳۷۳.۸۴ ت
Jun 09, 2024
$0.040172
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۲,۳۴۹.۶۹ ت
Jun 05, 2024
$0.040252
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲,۳۶۶.۲۳ ت
Jun 01, 2024
$0.040181
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۲,۳۲۷.۹۰ ت
May 28, 2024
$0.040326
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۲,۳۳۷.۹۸ ت
May 24, 2024
$0.040159
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۳۹۰.۲۳ ت
May 20, 2024
$0.040242
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۳۷۱.۸۵ ت
May 16, 2024
$0.040373
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۴۴۲.۰۱ ت
May 12, 2024
$0.040152
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۲۰۰.۲۳ ت
May 08, 2024
$0.035768
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۴۶۵.۳۱ ت
May 04, 2024
$0.039954
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۴۵۶.۴۵ ت
Apr 30, 2024
$0.039910
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۵۸۵.۷۳ ت
Apr 26, 2024
$0.040581
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۶۶۶.۷۵ ت
Apr 22, 2024
$0.040854
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۳,۰۸۰.۷۹ ت
Apr 18, 2024
$0.045926
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۳,۴۱۲.۸۹ ت
Apr 14, 2024
$0.049075
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۳,۵۷۰.۹۲ ت
Apr 10, 2024
$0.054991
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۳,۵۹۳.۵۸ ت
Apr 06, 2024
$0.055380
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۳,۴۸۰.۳۲ ت
Apr 02, 2024
$0.055192
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۳,۴۹۰.۷۶ ت
Mar 29, 2024
$0.056524
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۳,۵۹۷.۷۷ ت
Mar 25, 2024
$0.058279
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۳,۵۷۸.۹۶ ت
Mar 21, 2024
$0.058383
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۳,۴۸۱.۳۴ ت
Mar 17, 2024
$0.058234
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۳,۵۲۴.۳۴ ت
Mar 13, 2024
$0.059038
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۳,۵۵۳.۶۸ ت
Mar 09, 2024
$0.059458
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۳,۶۹۶.۴۶ ت
Mar 05, 2024
$0.061281
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۳,۷۰۸.۰۱ ت
Mar 01, 2024
$0.062635
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲,۵۰۴.۳۳ ت
Feb 26, 2024
$0.043669
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۲,۸۰۲.۵۴ ت
Feb 22, 2024
$0.049191
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۲,۸۸۸.۰۸ ت
Feb 18, 2024
$0.051574
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۲,۴۸۶.۳۶ ت
Feb 14, 2024
$0.045080
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۲,۴۷۳.۲۹ ت
Feb 10, 2024
$0.045080
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۲,۴۹۷.۱۸ ت
Feb 06, 2024
$0.045124
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۲,۳۵۵.۷۹ ت
Feb 02, 2024
$0.040445
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۲,۴۴۶.۹۹ ت
Jan 29, 2024
$0.043001
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۲,۲۴۵.۳۸ ت
Jan 25, 2024
$0.040441
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۲,۴۲۱.۴۸ ت
Jan 21, 2024
$0.045001
۲۷ دی ۱۴۰۲
۲,۵۲۵.۸۲ ت
Jan 17, 2024
$0.047300
۲۳ دی ۱۴۰۲
۲,۴۹۲.۷۵ ت
Jan 13, 2024
$0.047510
۱۹ دی ۱۴۰۲
۲,۴۰۷.۷۸ ت
Jan 09, 2024
$0.046800
۱۵ دی ۱۴۰۲
۲,۴۴۹.۶۸ ت
Jan 05, 2024
$0.047509
۱۱ دی ۱۴۰۲
۲,۵۰۰.۲۱ ت
Jan 01, 2024
$0.048840
۰۷ دی ۱۴۰۲
۲,۴۸۴.۳۶ ت
Dec 28, 2023
$0.049100