تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Love Power Market از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۸۷,۹۸۲.۳۳ ت
Jul 13, 2024
$34.21
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۶۱,۴۵۳.۵۸ ت
Jul 13, 2024
$33.54
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۵۴,۷۶۱.۵۰ ت
Jul 12, 2024
$33.23
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۷۴,۱۰۶.۰۷ ت
Jul 12, 2024
$33.57
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۹۷,۵۹۵.۱۶ ت
Jul 11, 2024
$34.07
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۶۷,۷۹۵.۳۰ ت
Jul 11, 2024
$33.50
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۹۹,۴۸۰.۶۰ ت
Jul 10, 2024
$33.83
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۷۴,۶۰۴.۴۸ ت
Jul 10, 2024
$33.48
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۹۲,۲۶۷.۹۴ ت
Jul 09, 2024
$33.62
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۶۷,۷۶۵.۱۹ ت
Jul 09, 2024
$33.03
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۸۷,۲۳۱.۳۶ ت
Jul 08, 2024
$33.27
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۱۵,۲۸۶.۳۰ ت
Jul 08, 2024
$32.01
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۷۷,۷۲۶.۱۹ ت
Jul 07, 2024
$32.88
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲,۰۴۸,۷۱۳.۵۲ ت
Jul 07, 2024
$33.82
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۹۶,۹۴۶.۹۶ ت
Jul 06, 2024
$32.90
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۳۹,۷۲۹.۶۴ ت
Jul 06, 2024
$32.50
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۵۱,۰۹۲.۷۲ ت
Jul 05, 2024
$31.50
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۰۰,۴۰۲.۹۹ ت
Jul 05, 2024
$33.93
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۲۹,۵۳۳.۵۷ ت
Jul 04, 2024
$34.48
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲,۲۷۸,۱۳۸.۶۲ ت
Jul 04, 2024
$36.89
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۳۲۰,۵۹۲.۸۰ ت
Jul 03, 2024
$37.65
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۲۵,۶۵۱.۰۱ ت
Jul 03, 2024
$39.34
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۵۶,۰۶۶.۱۸ ت
Jul 02, 2024
$41.30
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲,۶۰۲,۹۴۹.۶۹ ت
Jul 02, 2024
$41.94
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۵۱,۶۶۴.۵۱ ت
Jul 01, 2024
$41.19
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۶۳۳,۷۳۷.۹۴ ت
Jul 01, 2024
$42.48
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۹۴,۴۴۳.۲۵ ت
Jun 30, 2024
$40.07
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۷۷,۲۷۲.۵۶ ت
Jun 30, 2024
$41.69
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۵۷,۸۸۳.۸۵ ت
Jun 29, 2024
$41.63
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۸۰,۹۳۷.۳۹ ت
Jun 29, 2024
$42.13
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲,۶۳۷,۹۸۶.۶۳ ت
Jun 28, 2024
$42.85
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲,۶۴۸,۴۸۵.۸۲ ت
Jun 28, 2024
$43.01
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۲,۷۸۴,۱۹۸.۱۵ ت
Jun 27, 2024
$45.20
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۲,۷۱۸,۱۱۵.۳۰ ت
Jun 27, 2024
$44.61
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۲,۶۳۰,۸۰۱.۹۴ ت
Jun 26, 2024
$43.52
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۲,۷۳۹,۲۵۴.۲۵ ت
Jun 26, 2024
$45.41
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۷۸۶,۵۴۷.۳۳ ت
Jun 25, 2024
$45.73
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۸۲۷,۵۷۷.۷۱ ت
Jun 25, 2024
$46.15
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۲,۹۰۸,۹۵۳.۳۳ ت
Jun 24, 2024
$47.61
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۲,۶۸۸,۴۳۲.۵۲ ت
Jun 24, 2024
$44.45
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۷۸۹,۸۴۷.۹۶ ت
Jun 23, 2024
$46.75
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۷۳۷,۳۷۶.۲۴ ت
Jun 23, 2024
$46.21
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲,۶۴۸,۲۳۲.۸۸ ت
Jun 22, 2024
$44.61
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲,۶۰۱,۵۳۲.۱۱ ت
Jun 22, 2024
$43.83
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۳۶۷,۰۳۶.۵۸ ت
Jun 21, 2024
$39.83
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۳۱۱,۹۵۵.۸۳ ت
Jun 21, 2024
$38.89
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۲,۰۶۹,۸۳۹.۱۲ ت
Jun 20, 2024
$35.03
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۱,۸۰۷,۳۰۷.۱۰ ت
Jun 20, 2024
$30.60
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۶۸۱,۲۱۶.۱۲ ت
Jun 19, 2024
$28.40
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۶۰۱,۹۹۲.۹۵ ت
Jun 19, 2024
$27.05