تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت لایت کوین کش از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲۲۲.۰۰ ت
Jul 19, 2024
$0.003837
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۰۳.۱۴ ت
Jul 13, 2024
$0.003474
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۱۱.۸۳ ت
Jul 07, 2024
$0.003495
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۳۳.۳۷ ت
Jul 01, 2024
$0.003764
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۹۵.۶۰ ت
Jun 25, 2024
$0.004824
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۷۰.۱۲ ت
Jun 19, 2024
$0.004561
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۸۱.۶۶ ت
Jun 13, 2024
$0.004775
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۴۹.۴۶ ت
Jun 07, 2024
$0.004247
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۷۸.۲۵ ت
Jun 01, 2024
$0.004725
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۳۵۶.۷۹ ت
May 26, 2024
$0.006234
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۵۴.۳۵ ت
May 20, 2024
$0.005966
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۹۷.۹۹ ت
May 14, 2024
$0.005031
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۰۶.۷۲ ت
May 08, 2024
$0.004986
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۵۹.۴۳ ت
May 02, 2024
$0.005817
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۸۷.۷۸ ت
Apr 26, 2024
$0.004516
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۸۲.۳۴ ت
Apr 20, 2024
$0.005747
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۴۰۱.۰۸ ت
Apr 14, 2024
$0.005767
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۹۸.۹۶ ت
Apr 08, 2024
$0.006244
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۳۵۱.۷۵ ت
Apr 02, 2024
$0.005578
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۴۳۱.۰۰ ت
Mar 27, 2024
$0.007002
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۴۱۶.۲۵ ت
Mar 21, 2024
$0.006790
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۳۴۳.۳۴ ت
Mar 15, 2024
$0.005716
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۳۶۷.۷۱ ت
Mar 09, 2024
$0.006152
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۴۷۸.۰۱ ت
Mar 03, 2024
$0.008063
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۴۱۵.۲۳ ت
Feb 26, 2024
$0.007240
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۴۳۷.۲۶ ت
Feb 20, 2024
$0.007763
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۳۵۶.۷۷ ت
Feb 14, 2024
$0.006468
۱۹ بهمن ۱۴۰۲
۵۱۵.۰۶ ت
Feb 08, 2024
$0.009286
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۳۸۶.۸۹ ت
Feb 02, 2024
$0.006642
۰۷ بهمن ۱۴۰۲
۳۶۱.۲۷ ت
Jan 27, 2024
$0.006522
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۳۲۹.۳۵ ت
Jan 21, 2024
$0.006120
۲۵ دی ۱۴۰۲
۲۴۳.۱۸ ت
Jan 15, 2024
$0.004560
۱۹ دی ۱۴۰۲
۲۱۳.۵۷ ت
Jan 09, 2024
$0.004151
۱۳ دی ۱۴۰۲
۲۳۴.۳۱ ت
Jan 03, 2024
$0.004583
۰۷ دی ۱۴۰۲
۲۲۸.۴۱ ت
Dec 28, 2023
$0.004514
۰۱ دی ۱۴۰۲
۲۴۴.۶۴ ت
Dec 22, 2023
$0.004888
۲۵ آذر ۱۴۰۲
۲۳۶.۵۲ ت
Dec 16, 2023
$0.004657
۱۹ آذر ۱۴۰۲
۲۴۷.۱۷ ت
Dec 10, 2023
$0.004893
۱۳ آذر ۱۴۰۲
۲۱۵.۹۲ ت
Dec 04, 2023
$0.004272
۰۷ آذر ۱۴۰۲
۱۸۲.۵۴ ت
Nov 28, 2023
$0.003593
۰۱ آذر ۱۴۰۲
۱۴۶.۶۱ ت
Nov 22, 2023
$0.002870
۲۵ آبان ۱۴۰۲
۱۵۵.۱۷ ت
Nov 16, 2023
$0.003031
۱۹ آبان ۱۴۰۲
۱۶۱.۰۷ ت
Nov 10, 2023
$0.003122
۱۳ آبان ۱۴۰۲
۱۸۹.۲۱ ت
Nov 04, 2023
$0.003647
۰۷ آبان ۱۴۰۲
۱۸۱.۶۶ ت
Oct 29, 2023
$0.003479
۰۱ آبان ۱۴۰۲
۱۹۹.۰۵ ت
Oct 23, 2023
$0.003927
۲۵ مهر ۱۴۰۲
۱۷۲.۰۳ ت
Oct 17, 2023
$0.003392
۱۹ مهر ۱۴۰۲
۱۶۹.۴۸ ت
Oct 11, 2023
$0.003204
۱۳ مهر ۱۴۰۲
۱۷۴.۵۵ ت
Oct 05, 2023
$0.003470
۰۷ مهر ۱۴۰۲
۱۷۱.۴۱ ت
Sep 29, 2023
$0.003460