تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت سولانا استیک لیدو از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۱۲,۵۲۱,۵۶۷.۴۴ ت
Jul 22, 2024
$217.91
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۸۸۵,۳۷۹.۶۵ ت
Jul 19, 2024
$188.15
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۹۶۷,۸۰۱.۳۲ ت
Jul 16, 2024
$189.23
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۹,۶۱۴,۴۸۱.۶۵ ت
Jul 13, 2024
$164.44
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۹,۸۳۸,۷۳۶.۲۴ ت
Jul 10, 2024
$166.86
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۲۳۳,۳۳۸.۲۵ ت
Jul 07, 2024
$168.85
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۳۱۰,۷۴۵.۰۹ ت
Jul 04, 2024
$166.98
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۵۱۲,۴۶۱.۸۶ ت
Jul 01, 2024
$169.59
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۸۷۹,۵۳۷.۷۴ ت
Jun 28, 2024
$176.69
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۹,۶۰۹,۶۳۷.۷۸ ت
Jun 25, 2024
$156.85
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۹,۴۵۰,۵۸۹.۷۱ ت
Jun 22, 2024
$159.24
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۹,۶۵۱,۳۵۲.۲۲ ت
Jun 19, 2024
$162.96
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱۰,۰۶۹,۰۷۶.۷۵ ت
Jun 16, 2024
$171.72
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۰,۷۹۶,۲۱۸.۰۱ ت
Jun 13, 2024
$183.06
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۱,۳۳۶,۹۰۴.۵۳ ت
Jun 10, 2024
$191.97
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۱,۸۳۲,۷۶۷.۸۳ ت
Jun 07, 2024
$201.46
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۱,۵۱۴,۳۲۹.۲۳ ت
Jun 04, 2024
$195.12
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۱,۴۹۶,۶۹۹.۱۲ ت
Jun 01, 2024
$195.22
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱۱,۶۷۶,۳۷۷.۲۹ ت
May 29, 2024
$199.98
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۱,۴۳۴,۸۴۱.۶۸ ت
May 26, 2024
$199.80
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱۲,۰۳۰,۳۰۰.۱۹ ت
May 23, 2024
$209.34
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱,۹۴۷,۰۱۳.۰۱ ت
May 20, 2024
$201.14
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱,۰۳۵,۷۶۰.۶۴ ت
May 17, 2024
$188.55
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰,۳۰۳,۶۳۵.۲۵ ت
May 14, 2024
$173.95
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰,۶۱۴,۲۶۷.۹۹ ت
May 11, 2024
$173.21
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰,۷۶۵,۶۷۹.۶۱ ت
May 08, 2024
$175.01
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰,۵۴۳,۶۰۷.۰۳ ت
May 05, 2024
$172.56
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹,۸۱۸,۰۲۱.۵۸ ت
May 02, 2024
$158.90
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹,۸۸۹,۵۱۲.۱۳ ت
Apr 29, 2024
$162.48
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰,۸۸۳,۷۰۲.۵۱ ت
Apr 26, 2024
$170.81
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲,۰۹۹,۸۲۲.۰۸ ت
Apr 23, 2024
$185.12
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱,۱۷۲,۵۴۵.۳۴ ت
Apr 20, 2024
$167.95
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱۰,۷۰۸,۰۴۴.۴۱ ت
Apr 17, 2024
$160.87
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۱,۲۴۳,۱۵۲.۲۹ ت
Apr 14, 2024
$161.66
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۳,۲۹۸,۴۱۰.۱۶ ت
Apr 11, 2024
$204.61
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۳,۴۹۶,۷۴۴.۹۱ ت
Apr 08, 2024
$211.25
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱۴,۰۶۷,۹۳۰.۵۸ ت
Apr 05, 2024
$216.95
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۴,۲۵۳,۴۲۱.۲۳ ت
Apr 02, 2024
$226.03
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱۳,۹۸۱,۰۱۲.۶۲ ت
Mar 30, 2024
$225.42
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۳,۷۰۹,۱۰۵.۲۴ ت
Mar 27, 2024
$222.72
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۲,۴۷۳,۵۳۰.۶۰ ت
Mar 24, 2024
$201.14
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۳,۶۹۰,۱۴۳.۷۰ ت
Mar 21, 2024
$223.32
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱۴,۱۵۰,۲۷۱.۵۰ ت
Mar 18, 2024
$234.54
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۱,۷۶۵,۱۳۶.۱۴ ت
Mar 15, 2024
$195.86
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۰,۲۹۱,۰۶۳.۲۴ ت
Mar 12, 2024
$172.55
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۰,۱۵۸,۹۲۰.۰۷ ت
Mar 09, 2024
$169.97
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۸,۷۵۰,۲۰۴.۳۸ ت
Mar 06, 2024
$146.71
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۸,۹۸۹,۱۶۷.۱۶ ت
Mar 03, 2024
$151.64
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۷,۹۷۶,۰۷۶.۰۰ ت
Feb 29, 2024
$136.53
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۶,۹۱۵,۳۵۶.۹۴ ت
Feb 26, 2024
$120.58

افزودن تراکنش

Lido Staked SOL

stSOL

  • stSOL
  • IRT
  • USD