تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت لورفای از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۱۴۲.۲۴ ت
Jul 21, 2024
$0.002479
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۳۹.۵۵ ت
Jul 19, 2024
$0.002412
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۴۴.۸۲ ت
Jul 17, 2024
$0.002495
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۳۸.۴۳ ت
Jul 15, 2024
$0.002366
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۳۲.۶۰ ت
Jul 13, 2024
$0.002268
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۴۳.۲۰ ت
Jul 11, 2024
$0.002437
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۳۸.۰۱ ت
Jul 09, 2024
$0.002316
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۵۱.۳۳ ت
Jul 07, 2024
$0.002497
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۳۳.۳۴ ت
Jul 05, 2024
$0.002154
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۶۰.۲۳ ت
Jul 03, 2024
$0.002598
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۶۳.۶۷ ت
Jul 01, 2024
$0.002640
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۵۹.۵۳ ت
Jun 29, 2024
$0.002604
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۲۷.۵۰ ت
Jun 27, 2024
$0.002092
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۲۶.۴۶ ت
Jun 25, 2024
$0.002064
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱۳۰.۳۲ ت
Jun 23, 2024
$0.002200
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۲۸.۹۵ ت
Jun 21, 2024
$0.002169
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۲۷.۳۲ ت
Jun 19, 2024
$0.002149
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۵۵.۲۱ ت
Jun 17, 2024
$0.002644
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۴۸.۸۱ ت
Jun 15, 2024
$0.002514
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۵۸.۴۵ ت
Jun 13, 2024
$0.002686
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۴۷.۰۰ ت
Jun 11, 2024
$0.004163
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۸۴.۵۰ ت
Jun 09, 2024
$0.003122
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۰۶.۱۷ ت
Jun 07, 2024
$0.003510
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۰۵.۰۵ ت
Jun 05, 2024
$0.003512
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۱۰.۴۱ ت
Jun 03, 2024
$0.003557
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۱۴.۶۲ ت
Jun 01, 2024
$0.003644
۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۲۸.۰۳ ت
May 30, 2024
$0.003895
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۳۱.۹۵ ت
May 28, 2024
$0.004018
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۱۲.۱۶ ت
May 26, 2024
$0.003707
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۰۹.۳۸ ت
May 24, 2024
$0.003596
۰۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۰۷.۵۳ ت
May 22, 2024
$0.003638
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰۶.۱۸ ت
May 20, 2024
$0.003471
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲۲.۹۵ ت
May 18, 2024
$0.003830
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲۳.۲۹ ت
May 16, 2024
$0.003801
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲۳.۰۱ ت
May 14, 2024
$0.003765
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳۸.۰۴ ت
May 12, 2024
$0.003914
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۴۰.۷۸ ت
May 10, 2024
$0.003934
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱۰.۸۲ ت
May 08, 2024
$0.003427
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳۲.۰۱ ت
May 06, 2024
$0.003814
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۴۲.۵۷ ت
May 04, 2024
$0.003931
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸۹.۸۵ ت
May 02, 2024
$0.003072
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹۲.۸۰ ت
Apr 30, 2024
$0.003132
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۴۲.۱۷ ت
Apr 28, 2024
$0.003936
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲۹.۷۲ ت
Apr 26, 2024
$0.003605
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹۹.۰۷ ت
Apr 24, 2024
$0.003067
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷۳.۶۶ ت
Apr 22, 2024
$0.002660
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶۳.۳۷ ت
Apr 20, 2024
$0.002456
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۵۹.۹۱ ت
Apr 18, 2024
$0.002383
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۶۳.۱۵ ت
Apr 16, 2024
$0.002415
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۷۳.۵۱ ت
Apr 14, 2024
$0.002495

افزودن تراکنش

LeverFi

LEVER

  • LEVER
  • IRT
  • USD