تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۲۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت LEO از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۶۵ ت
Jul 14, 2024
$0.000544
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۸.۵۳ ت
Jul 13, 2024
$0.000491
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۹.۹۵ ت
Jul 13, 2024
$0.000512
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲۹.۸۶ ت
Jul 12, 2024
$0.000507
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۰۸ ت
Jul 12, 2024
$0.000528
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳۳.۷۹ ت
Jul 11, 2024
$0.000576
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۷.۹۴ ت
Jul 11, 2024
$0.000475
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۲.۷۷ ت
Jul 10, 2024
$0.000385
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۱۶ ت
Jul 10, 2024
$0.000358
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۲۹ ت
Jul 09, 2024
$0.000359
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۰۸ ت
Jul 09, 2024
$0.000337
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۱۲ ت
Jul 08, 2024
$0.000353
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۲۸ ت
Jul 08, 2024
$0.000322
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۲.۵۰ ت
Jul 07, 2024
$0.000374
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۲.۵۹ ت
Jul 07, 2024
$0.000372
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۴۱ ت
Jul 06, 2024
$0.000352
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۳۹ ت
Jul 06, 2024
$0.000341
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۸۸ ت
Jul 05, 2024
$0.000353
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲۲.۶۶ ت
Jul 05, 2024
$0.000366
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۴.۰۵ ت
Jul 04, 2024
$0.000389
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۵.۱۱ ت
Jul 04, 2024
$0.000406
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۶.۱۴ ت
Jul 03, 2024
$0.000424
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۹.۶۲ ت
Jul 03, 2024
$0.000480
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲۹.۰۴ ت
Jul 02, 2024
$0.000469
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲۹.۴۲ ت
Jul 02, 2024
$0.000474
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۸.۵۷ ت
Jul 01, 2024
$0.000461
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۷.۴۰ ت
Jul 01, 2024
$0.000442
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۲۷.۹۶ ت
Jun 30, 2024
$0.000449
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۲۶.۷۳ ت
Jun 30, 2024
$0.000432
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲۷.۱۹ ت
Jun 29, 2024
$0.000442
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲۷.۴۳ ت
Jun 29, 2024
$0.000447
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۹.۰۱ ت
Jun 28, 2024
$0.000471
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۷.۹۲ ت
Jun 28, 2024
$0.000453
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۲۹.۸۹ ت
Jun 27, 2024
$0.000485
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۲۶.۹۶ ت
Jun 27, 2024
$0.000442
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۲۸.۴۳ ت
Jun 26, 2024
$0.000470
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۲۹.۳۳ ت
Jun 26, 2024
$0.000486
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۶.۷۶ ت
Jun 25, 2024
$0.000439
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۷.۰۲ ت
Jun 25, 2024
$0.000441
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۲۵.۴۸ ت
Jun 24, 2024
$0.000417
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۲۸.۲۳ ت
Jun 24, 2024
$0.000466
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۲۸.۲۱ ت
Jun 23, 2024
$0.000472
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۲۶.۱۸ ت
Jun 23, 2024
$0.000442
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲۷.۷۳ ت
Jun 22, 2024
$0.000467
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲۶.۶۷ ت
Jun 22, 2024
$0.000449
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۲۶.۷۹ ت
Jun 21, 2024
$0.000450
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۲۹.۴۹ ت
Jun 21, 2024
$0.000496
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۳۱.۶۰ ت
Jun 20, 2024
$0.000534
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۲۹.۰۴ ت
Jun 20, 2024
$0.000491
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۹.۱۲ ت
Jun 19, 2024
$0.000492