تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Law Blocks (AI) از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۶,۵۱۹.۴۱ ت
Jul 21, 2024
$0.113656
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۶,۷۸۹.۵۲ ت
Jul 19, 2024
$0.117359
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۶,۷۶۱.۶۷ ت
Jul 17, 2024
$0.116524
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۶,۷۹۹.۸۲ ت
Jul 15, 2024
$0.116236
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶,۷۸۰.۹۲ ت
Jul 13, 2024
$0.115982
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۶,۸۵۸.۴۹ ت
Jul 11, 2024
$0.116787
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۶,۹۷۰.۹۹ ت
Jul 09, 2024
$0.117012
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷,۰۲۴.۹۵ ت
Jul 07, 2024
$0.115912
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۷,۱۳۲.۰۹ ت
Jul 05, 2024
$0.115239
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۷,۰۵۵.۹۲ ت
Jul 03, 2024
$0.114443
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۷,۰۸۸.۵۰ ت
Jul 01, 2024
$0.114357
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۶,۹۹۲.۲۲ ت
Jun 29, 2024
$0.114139
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۷,۰۹۰.۸۶ ت
Jun 27, 2024
$0.116396
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۶,۶۷۳.۴۰ ت
Jun 25, 2024
$0.108926
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۶,۴۰۲.۰۳ ت
Jun 23, 2024
$0.108079
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۶,۸۷۳.۹۵ ت
Jun 21, 2024
$0.115653
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۶,۸۵۶.۷۷ ت
Jun 19, 2024
$0.115780
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۶,۸۴۴.۵۲ ت
Jun 17, 2024
$0.116628
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۶,۹۰۶.۵۲ ت
Jun 15, 2024
$0.116708
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۶,۹۲۹.۳۲ ت
Jun 13, 2024
$0.117495
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۶,۹۷۵.۹۰ ت
Jun 11, 2024
$0.117585
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۶,۹۴۹.۷۲ ت
Jun 09, 2024
$0.117609
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۶,۸۸۴.۸۲ ت
Jun 07, 2024
$0.117218
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۶,۸۷۶.۹۵ ت
Jun 05, 2024
$0.117809
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۶,۹۰۰.۳۴ ت
Jun 03, 2024
$0.116655
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۵,۷۰۶.۶۵ ت
Jun 01, 2024
$0.096905
۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۵,۶۸۵.۳۵ ت
May 30, 2024
$0.097115
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۵,۶۲۲.۷۹ ت
May 28, 2024
$0.097404
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۵,۴۵۲.۱۸ ت
May 26, 2024
$0.095268
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۵,۶۱۸.۱۴ ت
May 24, 2024
$0.096502
۰۲ خرداد ۱۴۰۳
۵,۵۰۶.۴۴ ت
May 22, 2024
$0.096537
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۶۷۴.۱۰ ت
May 20, 2024
$0.095530
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۵۹۵.۴۰ ت
May 18, 2024
$0.096122
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۶۵۷.۶۱ ت
May 16, 2024
$0.096303
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۶۵۷.۹۹ ت
May 14, 2024
$0.095525
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۸۲۴.۷۲ ت
May 12, 2024
$0.095772
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۸۵۸.۰۰ ت
May 10, 2024
$0.095725
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۸۹۴.۹۰ ت
May 08, 2024
$0.095831
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۸۱۳.۲۵ ت
May 06, 2024
$0.095582
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۸۸۴.۳۰ ت
May 04, 2024
$0.095364
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۸۹۹.۳۵ ت
May 02, 2024
$0.095483
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۸۹۶.۴۶ ت
Apr 30, 2024
$0.095801
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۹۵۴.۹۳ ت
Apr 28, 2024
$0.096793
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۲۲۴.۸۳ ت
Apr 26, 2024
$0.097694
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۳۴۳.۰۳ ت
Apr 24, 2024
$0.097751
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۳۹۱.۴۸ ت
Apr 22, 2024
$0.097917
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۵۰۲.۷۱ ت
Apr 20, 2024
$0.097754
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۶,۵۶۲.۵۵ ت
Apr 18, 2024
$0.097829
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۶,۶۰۵.۷۶ ت
Apr 16, 2024
$0.097781
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۶,۸۱۱.۷۵ ت
Apr 14, 2024
$0.097948

افزودن تراکنش

Law Blocks (AI)

LBT

  • LBT
  • IRT
  • USD