تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Kommunitas از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۸۷.۷۹ ت
Jul 22, 2024
$0.001527
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۸۷.۷۵ ت
Jul 19, 2024
$0.001516
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۹۴.۲۷ ت
Jul 16, 2024
$0.001626
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۸۹.۲۱ ت
Jul 13, 2024
$0.001526
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۹۱.۲۱ ت
Jul 10, 2024
$0.001547
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۹۱.۱۸ ت
Jul 07, 2024
$0.001504
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۹۹.۰۳ ت
Jul 04, 2024
$0.001603
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰۵.۷۳ ت
Jul 01, 2024
$0.001705
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۰۶.۲۶ ت
Jun 28, 2024
$0.001725
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۹۰.۷۰ ت
Jun 25, 2024
$0.001480
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۹۲.۸۴ ت
Jun 22, 2024
$0.001564
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۰.۴۷ ت
Jun 19, 2024
$0.001696
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱۲۴.۴۳ ت
Jun 16, 2024
$0.002122
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۵۵.۱۲ ت
Jun 13, 2024
$0.002630
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۶.۶۹ ت
Jun 10, 2024
$0.001976
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۵.۰۱ ت
Jun 07, 2024
$0.001787
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۸.۵۵ ت
Jun 04, 2024
$0.001839
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۶.۲۶ ت
Jun 01, 2024
$0.001974
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱۴۲.۶۵ ت
May 29, 2024
$0.002443
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۳۷.۰۵ ت
May 26, 2024
$0.002394
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱۴۱.۱۳ ت
May 23, 2024
$0.002456
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳۶.۲۱ ت
May 20, 2024
$0.002293
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳۳.۲۲ ت
May 17, 2024
$0.002276
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴۰.۹۱ ت
May 14, 2024
$0.002379
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵۱.۵۶ ت
May 11, 2024
$0.002473
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴۸.۶۴ ت
May 08, 2024
$0.002416
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶۸.۸۸ ت
May 05, 2024
$0.002764
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶۹.۲۹ ت
May 02, 2024
$0.002740
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷۹.۵۷ ت
Apr 29, 2024
$0.002950
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹۵.۱۴ ت
Apr 26, 2024
$0.003062
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳۹.۰۷ ت
Apr 23, 2024
$0.003657
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰۶.۹۷ ت
Apr 20, 2024
$0.003111
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱۸۵.۹۳ ت
Apr 17, 2024
$0.002793
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۷۰.۳۰ ت
Apr 14, 2024
$0.002448
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۶۷.۷۳ ت
Apr 11, 2024
$0.002580
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۱۴.۹۱ ت
Apr 08, 2024
$0.004929
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۳۲۸.۴۲ ت
Apr 05, 2024
$0.005064
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۴۷۳.۱۹ ت
Apr 02, 2024
$0.007504
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱۴۶.۵۶ ت
Mar 30, 2024
$0.002363
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۵۰.۴۲ ت
Mar 27, 2024
$0.002443
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۳۸.۴۴ ت
Mar 24, 2024
$0.002232
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۵۱.۶۰ ت
Mar 21, 2024
$0.002473
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱۵۴.۵۷ ت
Mar 18, 2024
$0.002562
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۶۵.۱۴ ت
Mar 15, 2024
$0.002749
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۷۱.۰۱ ت
Mar 12, 2024
$0.002867
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۵۸.۳۷ ت
Mar 09, 2024
$0.002649
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱۴۴.۴۲ ت
Mar 06, 2024
$0.002421
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۴۴.۹۶ ت
Mar 03, 2024
$0.002445
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱۴۸.۲۵ ت
Feb 29, 2024
$0.002537
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۴۱.۵۲ ت
Feb 26, 2024
$0.002467

افزودن تراکنش

Kommunitas

KOM

  • KOM
  • IRT
  • USD