تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت KleeKai از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۳ ت
Jul 19, 2024
$0.000000000006
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۴ ت
Jul 16, 2024
$0.000000000006
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۳ ت
Jul 13, 2024
$0.000000000006
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۳ ت
Jul 10, 2024
$0.000000000006
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۳ ت
Jul 07, 2024
$0.000000000006
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۴ ت
Jul 04, 2024
$0.000000000007
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۴ ت
Jul 01, 2024
$0.000000000007
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۴ ت
Jun 28, 2024
$0.000000000007
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۴ ت
Jun 25, 2024
$0.000000000008
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۴ ت
Jun 22, 2024
$0.000000000008
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۴ ت
Jun 19, 2024
$0.000000000008
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۴ ت
Jun 16, 2024
$0.000000000008
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۴ ت
Jun 13, 2024
$0.000000000008
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۵ ت
Jun 10, 2024
$0.000000000008
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۵ ت
Jun 07, 2024
$0.000000000008
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۵ ت
Jun 04, 2024
$0.000000000008
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۵ ت
Jun 01, 2024
$0.000000000008
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۵ ت
May 29, 2024
$0.000000000009
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۵ ت
May 26, 2024
$0.000000000009
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۵ ت
May 23, 2024
$0.000000000009
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۴ ت
May 20, 2024
$0.000000000007
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۴ ت
May 17, 2024
$0.000000000007
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۵ ت
May 14, 2024
$0.000000000009
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۵ ت
May 11, 2024
$0.000000000008
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۵ ت
May 08, 2024
$0.000000000009
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۴ ت
May 05, 2024
$0.000000000007
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۴ ت
May 02, 2024
$0.000000000006
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۴ ت
Apr 29, 2024
$0.000000000007
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۴ ت
Apr 26, 2024
$0.000000000007
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۴ ت
Apr 23, 2024
$0.000000000007
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۴ ت
Apr 20, 2024
$0.000000000007
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۴ ت
Apr 17, 2024
$0.000000000006
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۴ ت
Apr 14, 2024
$0.000000000006
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۴ ت
Apr 11, 2024
$0.000000000007
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۴ ت
Apr 08, 2024
$0.000000000007
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۴ ت
Apr 05, 2024
$0.000000000007
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۵ ت
Apr 02, 2024
$0.000000000008
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۵ ت
Mar 30, 2024
$0.000000000009
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۶ ت
Mar 27, 2024
$0.000000000009
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۶ ت
Mar 24, 2024
$0.000000000009
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۷ ت
Mar 21, 2024
$0.00000000001
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۰۰۷ ت
Mar 18, 2024
$0.00000000001
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۰۰۸ ت
Mar 15, 2024
$0.00000000001
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۰۰۸ ت
Mar 12, 2024
$0.00000000001
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۰۰۸ ت
Mar 09, 2024
$0.00000000001
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۰۰۷ ت
Mar 06, 2024
$0.00000000001
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۰۰۷ ت
Mar 03, 2024
$0.00000000001
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۰۰۹ ت
Feb 29, 2024
$0.00000000001
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۰۰۸ ت
Feb 26, 2024
$0.00000000001
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۰۰۸ ت
Feb 23, 2024
$0.00000000001