تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Kava Swap از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۱۵.۷۸ ت
Jul 13, 2024
$0.005401
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳۱۷.۲۲ ت
Jul 10, 2024
$0.005380
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۲۵.۸۶ ت
Jul 07, 2024
$0.005380
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳۳۳.۰۷ ت
Jul 04, 2024
$0.005394
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳۳۳.۵۸ ت
Jul 01, 2024
$0.005381
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳۴۷.۳۸ ت
Jun 28, 2024
$0.005641
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۴۵.۹۴ ت
Jun 25, 2024
$0.005646
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۳۳۶.۳۲ ت
Jun 22, 2024
$0.005666
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۳۳۳.۲۲ ت
Jun 19, 2024
$0.005626
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۳۳۰.۵۱ ت
Jun 16, 2024
$0.005636
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۳۰.۷۶ ت
Jun 13, 2024
$0.005608
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۳۴۱.۲۹ ت
Jun 10, 2024
$0.005779
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۳۸.۷۳ ت
Jun 07, 2024
$0.005767
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۳۰۷.۳۸ ت
Jun 04, 2024
$0.005209
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۹۱.۲۲ ت
Jun 01, 2024
$0.004945
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۳۱۰.۸۹ ت
May 29, 2024
$0.005324
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۳۸۹.۱۶ ت
May 26, 2024
$0.006800
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۴۰۱.۵۰ ت
May 23, 2024
$0.006986
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۱۲.۷۲ ت
May 20, 2024
$0.006948
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۰۷.۹۸ ت
May 17, 2024
$0.006970
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۲۴.۶۱ ت
May 14, 2024
$0.007168
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۳۶.۸۲ ت
May 11, 2024
$0.007128
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۳۹.۹۹ ت
May 08, 2024
$0.007152
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۳۱.۴۳ ت
May 05, 2024
$0.007061
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۳۵.۰۰ ت
May 02, 2024
$0.007040
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۳۲.۶۸ ت
Apr 29, 2024
$0.007108
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۸۲.۸۸ ت
Apr 26, 2024
$0.009148
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۳۶.۸۵ ت
Apr 23, 2024
$0.009743
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۱۹.۶۱ ت
Apr 20, 2024
$0.009314
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۶۳۶.۵۶ ت
Apr 17, 2024
$0.009563
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۷۴۸.۴۹ ت
Apr 14, 2024
$0.010762
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۷۸۱.۱۵ ت
Apr 11, 2024
$0.012019
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۷۶۷.۹۱ ت
Apr 08, 2024
$0.012019
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۷۶۸.۵۵ ت
Apr 05, 2024
$0.011852
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۷۶۶.۵۴ ت
Apr 02, 2024
$0.012156
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۷۵۶.۳۹ ت
Mar 30, 2024
$0.012195
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۷۴۶.۵۸ ت
Mar 27, 2024
$0.012129
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۶۹۶.۶۵ ت
Mar 24, 2024
$0.011233
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۷۶۷.۲۸ ت
Mar 21, 2024
$0.012516
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۵۲۹.۹۳ ت
Mar 18, 2024
$0.008783
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۴۸۳.۴۱ ت
Mar 15, 2024
$0.008047
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۳۳۸.۲۰ ت
Mar 12, 2024
$0.005670
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۳۳۶.۶۲ ت
Mar 09, 2024
$0.005632
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۳۵۳.۴۸ ت
Mar 06, 2024
$0.005927
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۳۵۶.۵۲ ت
Mar 03, 2024
$0.006014
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۳۴۶.۱۸ ت
Feb 29, 2024
$0.005925
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۴۸.۰۹ ت
Feb 26, 2024
$0.006069
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۳۴۶.۲۳ ت
Feb 23, 2024
$0.006036
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۳۵۰.۲۶ ت
Feb 20, 2024
$0.006218
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۳۴۵.۷۱ ت
Feb 17, 2024
$0.006204