تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت KALM از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳,۶۲۵.۲۸ ت
Jul 19, 2024
$0.062664
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳,۴۴۵.۴۷ ت
Jul 16, 2024
$0.059447
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳,۰۲۱.۴۹ ت
Jul 13, 2024
$0.051680
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۱۰.۲۰ ت
Jul 10, 2024
$0.054443
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳,۴۴۲.۵۱ ت
Jul 07, 2024
$0.056841
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳,۴۲۶.۷۱ ت
Jul 04, 2024
$0.055497
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۳۳۴.۳۳ ت
Jul 01, 2024
$0.053792
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۹۸.۳۱ ت
Jun 28, 2024
$0.051944
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳,۷۱۰.۰۴ ت
Jun 25, 2024
$0.060561
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۴,۴۵۶.۹۱ ت
Jun 22, 2024
$0.075098
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۴,۲۹۹.۸۲ ت
Jun 19, 2024
$0.072605
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۴,۵۷۱.۸۹ ت
Jun 16, 2024
$0.077970
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۵,۹۲۰.۱۴ ت
Jun 13, 2024
$0.100384
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۶,۰۵۸.۴۹ ت
Jun 10, 2024
$0.102594
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۷,۲۸۸.۲۴ ت
Jun 07, 2024
$0.124095
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۷,۳۶۴.۲۸ ت
Jun 04, 2024
$0.124796
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۷,۴۰۸.۹۶ ت
Jun 01, 2024
$0.125812
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۷,۱۲۹.۲۷ ت
May 29, 2024
$0.122105
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۶,۴۷۴.۵۹ ت
May 26, 2024
$0.113133
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۷,۲۰۴.۸۷ ت
May 23, 2024
$0.125376
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۷۴۹.۷۹ ت
May 20, 2024
$0.113640
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۲۰۵.۶۹ ت
May 17, 2024
$0.088943
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۶۷۴.۲۸ ت
May 14, 2024
$0.078916
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۶۲۷.۸۶ ت
May 11, 2024
$0.075523
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷,۰۴۸.۹۶ ت
May 08, 2024
$0.114592
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۸۷۱.۳۹ ت
May 05, 2024
$0.112459
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۲۴۲.۳۴ ت
May 02, 2024
$0.101034
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۷۶۸.۵۵ ت
Apr 29, 2024
$0.111206
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷,۶۳۲.۱۴ ت
Apr 26, 2024
$0.119781
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸,۰۳۴.۰۹ ت
Apr 23, 2024
$0.122919
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸,۷۰۸.۳۱ ت
Apr 20, 2024
$0.130911
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۸,۹۷۷.۸۴ ت
Apr 17, 2024
$0.134881
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۹,۶۹۵.۵۴ ت
Apr 14, 2024
$0.139415
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۰,۳۲۸.۲۰ ت
Apr 11, 2024
$0.158916
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۲,۱۶۳.۹۱ ت
Apr 08, 2024
$0.190392
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱۰,۴۹۹.۴۵ ت
Apr 05, 2024
$0.161918
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۹,۳۷۸.۳۳ ت
Apr 02, 2024
$0.148725
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۹,۱۵۱.۴۱ ت
Mar 30, 2024
$0.147554
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۲,۸۹۳.۰۱ ت
Mar 27, 2024
$0.209463
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۳,۲۷۷.۳۱ ت
Mar 24, 2024
$0.214101
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۲,۷۲۷.۸۹ ت
Mar 21, 2024
$0.207629
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱۸,۲۱۹.۶۴ ت
Mar 18, 2024
$0.301999
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۸,۵۳۱.۸۵ ت
Mar 15, 2024
$0.308519
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۵,۹۱۶.۵۴ ت
Mar 12, 2024
$0.266886
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۴,۸۶۴.۰۸ ت
Mar 09, 2024
$0.248698
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱۳,۸۷۲.۴۹ ت
Mar 06, 2024
$0.232607
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۴,۰۷۳.۵۶ ت
Mar 03, 2024
$0.237412
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱۳,۲۲۷.۴۴ ت
Feb 29, 2024
$0.226427
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۵,۱۸۵.۲۶ ت
Feb 26, 2024
$0.264793
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۱۴,۶۰۵.۰۲ ت
Feb 23, 2024
$0.254622