تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت KAKA NFT World از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳۵.۶۲ ت
Jul 19, 2024
$0.000615
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳۵.۳۳ ت
Jul 16, 2024
$0.000609
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۷.۰۹ ت
Jul 13, 2024
$0.000634
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳۷.۸۳ ت
Jul 10, 2024
$0.000641
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۸.۶۳ ت
Jul 07, 2024
$0.000637
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳۹.۵۰ ت
Jul 04, 2024
$0.000639
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳۹.۸۷ ت
Jul 01, 2024
$0.000643
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳۹.۸۷ ت
Jun 28, 2024
$0.000647
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۹.۶۷ ت
Jun 25, 2024
$0.000647
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۳۸.۳۶ ت
Jun 22, 2024
$0.000646
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۳۸.۵۶ ت
Jun 19, 2024
$0.000651
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۴۵.۲۲ ت
Jun 16, 2024
$0.000771
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۴۶.۱۹ ت
Jun 13, 2024
$0.000783
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۴۶.۹۰ ت
Jun 10, 2024
$0.000794
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۴۵.۹۴ ت
Jun 07, 2024
$0.000782
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۴۷.۶۳ ت
Jun 04, 2024
$0.000807
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۴۸.۳۰ ت
Jun 01, 2024
$0.000820
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۴۸.۸۳ ت
May 29, 2024
$0.000836
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۵۱.۸۳ ت
May 26, 2024
$0.000905
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۵۰.۴۰ ت
May 23, 2024
$0.000877
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۲.۳۰ ت
May 20, 2024
$0.000880
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۰.۵۴ ت
May 17, 2024
$0.000863
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۱.۵۳ ت
May 14, 2024
$0.000870
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۴.۰۸ ت
May 11, 2024
$0.000882
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۱.۶۰ ت
May 08, 2024
$0.001001
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۱.۳۹ ت
May 05, 2024
$0.001004
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۷.۳۶ ت
May 02, 2024
$0.001090
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۳.۹۸ ت
Apr 29, 2024
$0.001051
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۷.۹۳ ت
Apr 26, 2024
$0.001066
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۱.۰۸ ت
Apr 23, 2024
$0.001087
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۰.۶۴ ت
Apr 20, 2024
$0.001212
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۷۹.۴۰ ت
Apr 17, 2024
$0.001192
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۶۹.۷۵ ت
Apr 14, 2024
$0.001002
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۸۳.۲۳ ت
Apr 11, 2024
$0.001280
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۸۳.۱۶ ت
Apr 08, 2024
$0.001301
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۸۴.۰۵ ت
Apr 05, 2024
$0.001296
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۹۲.۲۸ ت
Apr 02, 2024
$0.001463
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۹۴.۵۵ ت
Mar 30, 2024
$0.001524
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۷۹.۳۸ ت
Mar 27, 2024
$0.001289
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۵۰.۳۴ ت
Mar 24, 2024
$0.000811
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۴۸.۹۹ ت
Mar 21, 2024
$0.000799
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۴۳.۶۴ ت
Mar 18, 2024
$0.000723
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۳۹.۳۰ ت
Mar 15, 2024
$0.000654
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۵۶.۱۶ ت
Mar 12, 2024
$0.000941
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۴۹.۵۹ ت
Mar 09, 2024
$0.000829
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۵۵.۲۴ ت
Mar 06, 2024
$0.000926
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۶۷.۱۵ ت
Mar 03, 2024
$0.001132
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۶۱.۱۹ ت
Feb 29, 2024
$0.001047
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۷۸.۳۷ ت
Feb 26, 2024
$0.001366
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۷۰.۲۷ ت
Feb 23, 2024
$0.001225