تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۸۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت KAIJUNO8 از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۴ مرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۰۱ ت
Jul 25, 2024
$0.000000001
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۰۴ ت
Jul 24, 2024
$0.000000001
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۰۳ ت
Jul 24, 2024
$0.000000001
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۰۳ ت
Jul 23, 2024
$0.000000001
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۰۲ ت
Jul 23, 2024
$0.000000001
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۰۱ ت
Jul 22, 2024
$0.000000001
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۰۷ ت
Jul 22, 2024
$0.000000001
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۱۲ ت
Jul 21, 2024
$0.000000001
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۱۶ ت
Jul 21, 2024
$0.000000002
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۱۱ ت
Jul 20, 2024
$0.000000001
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۰۲ ت
Jul 20, 2024
$0.000000001
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۲۵ ت
Jul 19, 2024
$0.000000002
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۱۴ ت
Jul 19, 2024
$0.000000001
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۱۹ ت
Jul 18, 2024
$0.000000002
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۱۳ ت
Jul 18, 2024
$0.000000001
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۲۵ ت
Jul 17, 2024
$0.000000002
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۵۱ ت
Jul 17, 2024
$0.000000002
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۵۵ ت
Jul 16, 2024
$0.000000002
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۵۸ ت
Jul 16, 2024
$0.000000002
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۶۹ ت
Jul 15, 2024
$0.000000002
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۷۱ ت
Jul 15, 2024
$0.000000002
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۷۶ ت
Jul 14, 2024
$0.000000003
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۷۲ ت
Jul 14, 2024
$0.000000002
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۶۶ ت
Jul 13, 2024
$0.000000002
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۶۸ ت
Jul 13, 2024
$0.000000002
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۶۹ ت
Jul 12, 2024
$0.000000002
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۸۳ ت
Jul 12, 2024
$0.000000003
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۸۲ ت
Jul 11, 2024
$0.000000003
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۸۳ ت
Jul 11, 2024
$0.000000003
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۸۴ ت
Jul 10, 2024
$0.000000003
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۷۳ ت
Jul 10, 2024
$0.000000002
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۷۵ ت
Jul 09, 2024
$0.000000002
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۷۵ ت
Jul 09, 2024
$0.000000002
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۷۰ ت
Jul 08, 2024
$0.000000002
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۶۸ ت
Jul 08, 2024
$0.000000002
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۸۰ ت
Jul 07, 2024
$0.000000003
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۸۲ ت
Jul 07, 2024
$0.000000003
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۷۶ ت
Jul 06, 2024
$0.000000002
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۸۵ ت
Jul 06, 2024
$0.000000003
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۶۳ ت
Jul 05, 2024
$0.000000002
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۹۵ ت
Jul 05, 2024
$0.000000003
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۹۲ ت
Jul 04, 2024
$0.000000003
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۰۲ ت
Jul 04, 2024
$0.000000003
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۹۳ ت
Jul 03, 2024
$0.000000003
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۲۸ ت
Jul 03, 2024
$0.000000003
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۲۰ ت
Jul 02, 2024
$0.000000003
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۳۰ ت
Jul 02, 2024
$0.000000003
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۳۰ ت
Jul 01, 2024
$0.000000003
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۲۰ ت
Jul 01, 2024
$0.000000003
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۲۰ ت
Jun 30, 2024
$0.000000003

افزودن تراکنش

KAIJUNO8

KAIJU

  • KAIJU
  • IRT
  • USD