تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت JetTon Games از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۱۱۱,۳۵۴.۵۹ ت
Jul 20, 2024
$1.94
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۱۱,۹۸۰.۵۰ ت
Jul 19, 2024
$1.93
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۰۹,۳۴۴.۳۶ ت
Jul 18, 2024
$1.88
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۰۹,۵۰۵.۸۴ ت
Jul 17, 2024
$1.88
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۱۱,۳۸۴.۶۲ ت
Jul 16, 2024
$1.92
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۱۰,۵۴۶.۳۷ ت
Jul 15, 2024
$1.88
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۰۹,۸۰۳.۸۸ ت
Jul 14, 2024
$1.88
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۰۶,۸۸۲.۴۸ ت
Jul 13, 2024
$1.82
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۰۸,۰۱۸.۶۱ ت
Jul 12, 2024
$1.83
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰۶,۴۳۰.۹۲ ت
Jul 11, 2024
$1.81
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۰۴,۲۴۱.۹۳ ت
Jul 10, 2024
$1.76
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۰۶,۲۰۱.۵۴ ت
Jul 09, 2024
$1.78
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۰۵,۱۹۶.۹۷ ت
Jul 08, 2024
$1.75
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۱۴,۱۷۰.۵۵ ت
Jul 07, 2024
$1.88
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۰۹,۷۶۲.۲۴ ت
Jul 06, 2024
$1.83
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۱۶,۰۲۴.۶۳ ت
Jul 05, 2024
$1.87
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۲۳,۶۱۲.۴۹ ت
Jul 04, 2024
$2.00
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۲۸,۲۱۸.۰۱ ت
Jul 03, 2024
$2.07
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۱۹,۴۸۹.۸۹ ت
Jul 02, 2024
$1.92
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱۴,۸۴۳.۷۱ ت
Jul 01, 2024
$1.85
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۱۴,۴۵۲.۹۱ ت
Jun 30, 2024
$1.85
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۰۹,۷۲۷.۲۸ ت
Jun 29, 2024
$1.79
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۱۰,۸۸۵.۳۵ ت
Jun 28, 2024
$1.80
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۱۲,۷۸۳.۳۶ ت
Jun 27, 2024
$1.85
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱۰۵,۰۶۳.۴۱ ت
Jun 26, 2024
$1.74
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰۵,۹۷۹.۸۷ ت
Jun 25, 2024
$1.72
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۱۱۰,۷۱۳.۸۸ ت
Jun 24, 2024
$1.83
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱۰۸,۳۴۸.۰۹ ت
Jun 23, 2024
$1.82
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۰۳,۳۴۶.۶۳ ت
Jun 22, 2024
$1.74
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰۳,۱۲۴.۰۷ ت
Jun 21, 2024
$1.73
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۱,۶۹۱.۰۴ ت
Jun 20, 2024
$1.72
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۲,۴۷۲.۶۹ ت
Jun 19, 2024
$1.73
۲۹ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۰,۸۱۷.۰۶ ت
Jun 18, 2024
$1.87
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۷,۳۸۰.۳۹ ت
Jun 17, 2024
$2.00
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۲,۷۰۷.۵۸ ت
Jun 16, 2024
$1.92
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۷,۶۳۰.۰۶ ت
Jun 15, 2024
$1.98
۲۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۰,۸۰۸.۷۰ ت
Jun 14, 2024
$1.87
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۴,۱۲۳.۳۷ ت
Jun 13, 2024
$1.76
۲۳ خرداد ۱۴۰۳
۹۴,۷۳۴.۰۳ ت
Jun 12, 2024
$1.60
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۹۹,۸۸۴.۷۰ ت
Jun 11, 2024
$1.68
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۹۸,۸۴۵.۵۱ ت
Jun 10, 2024
$1.67
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۵,۹۳۴.۴۰ ت
Jun 09, 2024
$1.79
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۷,۴۱۹.۱۲ ت
Jun 08, 2024
$1.81
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۴,۷۳۳.۴۳ ت
Jun 07, 2024
$1.95
۱۷ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۴,۱۳۷.۰۱ ت
Jun 06, 2024
$1.94
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۶,۵۱۷.۸۵ ت
Jun 05, 2024
$1.99
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۳,۲۵۱.۳۴ ت
Jun 04, 2024
$1.91
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۳,۶۷۱.۵۳ ت
Jun 03, 2024
$1.92
۱۳ خرداد ۱۴۰۳
۹۷,۱۷۹.۶۷ ت
Jun 02, 2024
$1.66
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۱,۵۲۹.۸۵ ت
Jun 01, 2024
$1.72