تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۶۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Jet Protocol از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۹۵.۴۰ ت
Jul 22, 2024
$0.001660
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۹۶.۰۲ ت
Jul 19, 2024
$0.001659
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۸۹.۳۰ ت
Jul 16, 2024
$0.001540
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۹۰.۰۵ ت
Jul 13, 2024
$0.001540
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۹۰.۸۰ ت
Jul 10, 2024
$0.001540
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۹۳.۲۷ ت
Jul 07, 2024
$0.001540
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۹۴.۹۸ ت
Jul 04, 2024
$0.001538
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۹۵.۳۰ ت
Jul 01, 2024
$0.001537
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۹۵.۹۱ ت
Jun 28, 2024
$0.001557
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰۴.۰۸ ت
Jun 25, 2024
$0.001699
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۰۳.۲۰ ت
Jun 22, 2024
$0.001739
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۷۵.۷۶ ت
Jun 19, 2024
$0.001279
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۷۵.۵۹ ت
Jun 16, 2024
$0.001289
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۷۷.۸۲ ت
Jun 13, 2024
$0.001319
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۷۶.۱۷ ت
Jun 10, 2024
$0.001289
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۷۵.۷۳ ت
Jun 07, 2024
$0.001289
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۷۹.۶۴ ت
Jun 04, 2024
$0.001349
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۷۵.۳۰ ت
Jun 01, 2024
$0.001278
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۶۶.۴۹ ت
May 29, 2024
$0.001138
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۶۶.۹۵ ت
May 26, 2024
$0.001170
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۶۶.۶۲ ت
May 23, 2024
$0.001159
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۰.۰۷ ت
May 20, 2024
$0.001179
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۰.۶۷ ت
May 17, 2024
$0.001720
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۱.۸۵ ت
May 14, 2024
$0.001719
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۵.۳۷ ت
May 11, 2024
$0.001719
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۸.۳۰ ت
May 08, 2024
$0.001760
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۷.۵۴ ت
May 05, 2024
$0.001760
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۸.۵۹ ت
May 02, 2024
$0.001757
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۹.۵۳ ت
Apr 29, 2024
$0.001799
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۹.۱۲ ت
Apr 26, 2024
$0.001869
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۲.۲۷ ت
Apr 23, 2024
$0.001870
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳۸.۴۲ ت
Apr 20, 2024
$0.002080
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱۲۹.۸۵ ت
Apr 17, 2024
$0.001950
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۳۷.۱۷ ت
Apr 14, 2024
$0.001972
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۴۱.۶۵ ت
Apr 11, 2024
$0.002179
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۲۸.۶۲ ت
Apr 08, 2024
$0.002013
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۲۲۶.۳۰ ت
Apr 05, 2024
$0.003489
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲۲۰.۵۷ ت
Apr 02, 2024
$0.003499
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۲۲۳.۹۵ ت
Mar 30, 2024
$0.003611
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۵۰.۸۲ ت
Mar 27, 2024
$0.004075
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۳۶.۴۷ ت
Mar 24, 2024
$0.002200
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۳۷.۳۷ ت
Mar 21, 2024
$0.002241
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱۲۲.۶۶ ت
Mar 18, 2024
$0.002033
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۲۱۸.۰۱ ت
Mar 15, 2024
$0.003629
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۲۱۳.۶۰ ت
Mar 12, 2024
$0.003581
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۷۳.۶۴ ت
Mar 09, 2024
$0.002905
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۲۴۶.۵۷ ت
Mar 06, 2024
$0.004134
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۵۳.۰۴ ت
Mar 03, 2024
$0.002581
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۶۰.۲۳ ت
Feb 29, 2024
$0.001031
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۶۱.۹۴ ت
Feb 26, 2024
$0.001080

افزودن تراکنش

Jet Protocol

JET

  • JET
  • IRT
  • USD