تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت ImpulseVen از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۹۷۵.۷۴ ت
Jul 23, 2024
$0.016810
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۹۷۱.۸۱ ت
Jul 19, 2024
$0.016798
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۹۸۳.۱۸ ت
Jul 15, 2024
$0.016806
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۹۸۶.۴۴ ت
Jul 11, 2024
$0.016797
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۱۸.۲۶ ت
Jul 07, 2024
$0.016801
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۳۴.۱۳ ت
Jul 03, 2024
$0.016773
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۲۷.۲۸ ت
Jun 29, 2024
$0.016769
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۲۸.۶۵ ت
Jun 25, 2024
$0.016790
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۹۹۷.۸۹ ت
Jun 21, 2024
$0.016789
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۹۸۵.۳۰ ت
Jun 17, 2024
$0.016789
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۹۹۰.۵۲ ت
Jun 13, 2024
$0.016795
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۹۹۲.۵۴ ت
Jun 09, 2024
$0.016796
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۹۸۰.۷۴ ت
Jun 05, 2024
$0.016801
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۹۸۸.۳۸ ت
Jun 01, 2024
$0.016783
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۹۶۹.۰۰ ت
May 28, 2024
$0.016786
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۹۷۷.۵۵ ت
May 24, 2024
$0.016791
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۹۷.۶۳ ت
May 20, 2024
$0.016796
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۸۷.۳۵ ت
May 16, 2024
$0.016806
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۲۱.۵۶ ت
May 12, 2024
$0.016797
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۳۳.۹۵ ت
May 08, 2024
$0.016808
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۳۷.۲۵ ت
May 04, 2024
$0.016810
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۳۳.۷۳ ت
Apr 30, 2024
$0.016795
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۷۰.۳۴ ت
Apr 26, 2024
$0.016798
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۹۷.۰۰ ت
Apr 22, 2024
$0.016805
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱,۱۲۷.۰۶ ت
Apr 18, 2024
$0.016801
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱,۱۶۹.۷۳ ت
Apr 14, 2024
$0.016820
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۹۰.۵۰ ت
Apr 10, 2024
$0.016793
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۹۰.۵۴ ت
Apr 06, 2024
$0.016806
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۵۹.۸۴ ت
Apr 02, 2024
$0.016807
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۳۸.۲۹ ت
Mar 29, 2024
$0.016801
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۳۷.۲۸ ت
Mar 25, 2024
$0.016802
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۳۰.۴۴ ت
Mar 21, 2024
$0.016809
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۱,۰۰۳.۸۸ ت
Mar 17, 2024
$0.016792
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۱,۰۰۳.۰۵ ت
Mar 13, 2024
$0.016802
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱,۰۰۶.۲۶ ت
Mar 09, 2024
$0.016836
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۱,۰۱۴.۷۷ ت
Mar 05, 2024
$0.016823
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۲,۸۵۵.۵۹ ت
Mar 01, 2024
$0.048236
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲,۲۹۰.۲۱ ت
Feb 26, 2024
$0.039935
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۲,۲۱۲.۵۶ ت
Feb 22, 2024
$0.038835
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۲,۱۴۵.۷۷ ت
Feb 18, 2024
$0.038318
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۱,۹۱۸.۵۸ ت
Feb 14, 2024
$0.034785
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۱,۹۱۴.۶۲ ت
Feb 10, 2024
$0.034897
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۱,۸۶۵.۸۸ ت
Feb 06, 2024
$0.033716
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۲,۰۳۶.۹۰ ت
Feb 02, 2024
$0.034970
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۱,۹۴۴.۳۵ ت
Jan 29, 2024
$0.034168
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۲,۰۳۷.۴۱ ت
Jan 25, 2024
$0.036695
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۱,۸۴۶.۲۵ ت
Jan 21, 2024
$0.034310
۲۷ دی ۱۴۰۲
۲,۰۵۶.۵۸ ت
Jan 17, 2024
$0.038512
۲۳ دی ۱۴۰۲
۲,۱۳۲.۷۹ ت
Jan 13, 2024
$0.040649
۱۹ دی ۱۴۰۲
۱,۸۸۳.۲۲ ت
Jan 09, 2024
$0.036604

افزودن تراکنش

ImpulseVen

VEN

  • VEN
  • IRT
  • USD