تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت i dont know از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳.۴۷ ت
Jul 14, 2024
$0.000059
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳.۶۱ ت
Jul 13, 2024
$0.000062
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳.۹۴ ت
Jul 13, 2024
$0.000067
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۴.۱۶ ت
Jul 12, 2024
$0.000070
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۴.۱۹ ت
Jul 12, 2024
$0.000071
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴.۱۷ ت
Jul 11, 2024
$0.000071
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴.۱۶ ت
Jul 11, 2024
$0.000070
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴.۳۱ ت
Jul 10, 2024
$0.000073
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴.۲۶ ت
Jul 10, 2024
$0.000072
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴.۳۴ ت
Jul 09, 2024
$0.000073
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴.۱۸ ت
Jul 09, 2024
$0.000070
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴.۳۳ ت
Jul 08, 2024
$0.000072
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴.۲۰ ت
Jul 08, 2024
$0.000070
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴.۳۹ ت
Jul 07, 2024
$0.000073
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳.۸۱ ت
Jul 07, 2024
$0.000062
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۴.۴۴ ت
Jul 06, 2024
$0.000073
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۴.۳۳ ت
Jul 06, 2024
$0.000072
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۴.۲۳ ت
Jul 05, 2024
$0.000068
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۴.۳۹ ت
Jul 05, 2024
$0.000071
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴.۴۹ ت
Jul 04, 2024
$0.000072
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴.۸۱ ت
Jul 04, 2024
$0.000078
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴.۸۷ ت
Jul 03, 2024
$0.000079
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۵.۰۳ ت
Jul 03, 2024
$0.000081
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۵.۲۰ ت
Jul 02, 2024
$0.000084
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۵.۰۲ ت
Jul 02, 2024
$0.000080
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴.۹۴ ت
Jul 01, 2024
$0.000079
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴.۹۳ ت
Jul 01, 2024
$0.000079
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۴.۹۷ ت
Jun 30, 2024
$0.000079
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۴.۹۲ ت
Jun 30, 2024
$0.000079
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴.۸۹ ت
Jun 29, 2024
$0.000079
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴.۸۸ ت
Jun 29, 2024
$0.000079
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۴.۹۱ ت
Jun 28, 2024
$0.000079
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۴.۹۲ ت
Jun 28, 2024
$0.000079
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۴.۳۲ ت
Jun 27, 2024
$0.000070
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۴.۸۶ ت
Jun 27, 2024
$0.000079
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۵.۴۱ ت
Jun 26, 2024
$0.000089
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۴.۶۴ ت
Jun 26, 2024
$0.000076
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۴.۴۰ ت
Jun 25, 2024
$0.000072
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۴.۳۲ ت
Jun 25, 2024
$0.000070
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۴.۲۷ ت
Jun 24, 2024
$0.000070
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۴.۸۳ ت
Jun 24, 2024
$0.000079
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۴.۷۷ ت
Jun 23, 2024
$0.000080
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۴.۱۷ ت
Jun 23, 2024
$0.000070
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۴.۱۵ ت
Jun 22, 2024
$0.000070
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۴.۷۴ ت
Jun 22, 2024
$0.000079
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۵.۳۴ ت
Jun 21, 2024
$0.000089
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۴.۷۵ ت
Jun 21, 2024
$0.000079
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۴.۱۳ ت
Jun 20, 2024
$0.000069
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۴.۱۳ ت
Jun 20, 2024
$0.000070
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۴.۱۴ ت
Jun 19, 2024
$0.000070