تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Husky Avax از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۲۲۰۲ ت
Jul 16, 2024
$0.00000003
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۹۸۸ ت
Jul 13, 2024
$0.00000003
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۷۴۰ ت
Jul 10, 2024
$0.00000002
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۹۹۹ ت
Jul 07, 2024
$0.00000003
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۲۳۷۴ ت
Jul 04, 2024
$0.00000003
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۲۷۵۹ ت
Jul 01, 2024
$0.00000004
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۱۳۹ ت
Jun 28, 2024
$0.00000005
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۲۴۹۲ ت
Jun 25, 2024
$0.00000004
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۲۳۸۰ ت
Jun 22, 2024
$0.00000004
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۲۲۷۷ ت
Jun 19, 2024
$0.00000003
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۲۸۸۱ ت
Jun 16, 2024
$0.00000004
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۱۶۷ ت
Jun 13, 2024
$0.00000005
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۵۹۹ ت
Jun 10, 2024
$0.00000006
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۰۷۱ ت
Jun 07, 2024
$0.00000006
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۱۲۷ ت
Jun 04, 2024
$0.00000006
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۵۷۱ ت
Jun 01, 2024
$0.00000007
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۵۱۸ ت
May 29, 2024
$0.00000007
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۶۷۱ ت
May 26, 2024
$0.00000008
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۵۴۶۱ ت
May 23, 2024
$0.00000009
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۷۳۷ ت
May 20, 2024
$0.00000007
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۲۵۵۹ ت
May 17, 2024
$0.00000004
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۲۳۵۸ ت
May 14, 2024
$0.00000003
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۴۰۵ ت
May 11, 2024
$0.00000005
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۹۵۳ ت
May 08, 2024
$0.00000006
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۲۹۲ ت
May 05, 2024
$0.00000007
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۸۷۱ ت
May 02, 2024
$0.00000006
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۳۸۴ ت
Apr 29, 2024
$0.00000007
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۱۱۹ ت
Apr 26, 2024
$0.00000004
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۶۵۷ ت
Apr 23, 2024
$0.00000005
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۲۱۴ ت
Apr 20, 2024
$0.00000004
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۴۷۱ ت
Apr 17, 2024
$0.00000005
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۵۶۰ ت
Apr 14, 2024
$0.00000005
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۶۸۱ ت
Apr 11, 2024
$0.00000007
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۹۵۸ ت
Apr 08, 2024
$0.00000007
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۹۸۹ ت
Apr 05, 2024
$0.00000007
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۵۸۸۶ ت
Apr 02, 2024
$0.00000009
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۶۱۴۶ ت
Mar 30, 2024
$0.00000009
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۹۰۳ ت
Mar 27, 2024
$0.00000007
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۵۶۸۵ ت
Mar 24, 2024
$0.00000009
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۵۷۸۸ ت
Mar 21, 2024
$0.00000009
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۶۵۳۹ ت
Mar 18, 2024
$0.0000001
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۵۹۴۹ ت
Mar 15, 2024
$0.00000009
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۶۸۰۲ ت
Mar 12, 2024
$0.0000001
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۶۲۸۳ ت
Mar 09, 2024
$0.0000001
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۴۳۵۸ ت
Mar 06, 2024
$0.00000007
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۵۰۵۴ ت
Mar 03, 2024
$0.00000008
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۳۳۵۸ ت
Feb 29, 2024
$0.00000005
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۲۷۶۱ ت
Feb 26, 2024
$0.00000004
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۲۸۳۸ ت
Feb 23, 2024
$0.00000004
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۳۳۷۵ ت
Feb 20, 2024
$0.00000005