تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Human از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۱,۱۲۸.۴۶ ت
Jul 22, 2024
$0.019638
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۶۱.۷۱ ت
Jul 19, 2024
$0.020080
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۹۰.۸۵ ت
Jul 16, 2024
$0.018821
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۵۹.۴۶ ت
Jul 13, 2024
$0.019831
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۶۹.۲۶ ت
Jul 10, 2024
$0.019830
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۹۵.۳۳ ت
Jul 07, 2024
$0.019723
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۱۲.۱۶ ت
Jul 04, 2024
$0.021250
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۱۷.۳۰ ت
Jul 01, 2024
$0.019638
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۷۷.۸۱ ت
Jun 28, 2024
$0.020753
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۳۶.۷۹ ت
Jun 25, 2024
$0.020187
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۹۱.۹۲ ت
Jun 22, 2024
$0.020083
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۲۳۹.۳۷ ت
Jun 19, 2024
$0.020927
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۵۳.۹۰ ت
Jun 16, 2024
$0.023089
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۴۷۶.۸۹ ت
Jun 13, 2024
$0.025042
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱,۴۷۲.۳۴ ت
Jun 10, 2024
$0.024932
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۵۳۹.۱۹ ت
Jun 07, 2024
$0.026205
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱,۵۸۲.۱۴ ت
Jun 04, 2024
$0.026811
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱,۶۶۳.۱۵ ت
Jun 01, 2024
$0.028242
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱,۶۹۸.۸۳ ت
May 29, 2024
$0.029096
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۶۷۷.۹۶ ت
May 26, 2024
$0.029319
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱,۷۴۷.۵۷ ت
May 23, 2024
$0.030410
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۷۲۸.۵۱ ت
May 20, 2024
$0.029101
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۶۸۸.۶۶ ت
May 17, 2024
$0.028852
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۶۷۷.۱۹ ت
May 14, 2024
$0.028316
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۷۴۹.۶۳ ت
May 11, 2024
$0.028552
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۷۹۴.۰۰ ت
May 08, 2024
$0.029164
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۹۳۲.۳۲ ت
May 05, 2024
$0.031625
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۷۹۰.۹۰ ت
May 02, 2024
$0.028986
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۸۳۳.۲۰ ت
Apr 29, 2024
$0.030119
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۸۲۶.۲۸ ت
Apr 26, 2024
$0.028662
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۰۶۹.۷۱ ت
Apr 23, 2024
$0.031666
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۲۱۱.۰۷ ت
Apr 20, 2024
$0.033238
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۲,۲۷۳.۷۲ ت
Apr 17, 2024
$0.034159
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲,۲۷۸.۰۱ ت
Apr 14, 2024
$0.032756
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۳,۰۰۹.۳۴ ت
Apr 11, 2024
$0.046303
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۳,۰۰۲.۲۶ ت
Apr 08, 2024
$0.046992
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۲,۸۱۵.۶۳ ت
Apr 05, 2024
$0.043421
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲,۸۴۲.۱۹ ت
Apr 02, 2024
$0.045072
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۲,۹۳۰.۵۳ ت
Mar 30, 2024
$0.047251
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۲,۶۳۴.۱۴ ت
Mar 27, 2024
$0.042795
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۲,۵۸۹.۴۷ ت
Mar 24, 2024
$0.041756
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲,۷۵۴.۸۰ ت
Mar 21, 2024
$0.044939
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۲,۸۴۰.۱۹ ت
Mar 18, 2024
$0.047077
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۳,۲۳۲.۶۳ ت
Mar 15, 2024
$0.053817
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۲,۹۷۴.۶۷ ت
Mar 12, 2024
$0.049878
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲,۶۷۳.۲۵ ت
Mar 09, 2024
$0.044727
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۲,۲۹۵.۸۰ ت
Mar 06, 2024
$0.038495
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۲,۱۵۸.۲۷ ت
Mar 03, 2024
$0.036408
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۲,۱۹۸.۴۲ ت
Feb 29, 2024
$0.037632
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲,۲۷۴.۳۲ ت
Feb 26, 2024
$0.039658

افزودن تراکنش

Human

HMT

  • HMT
  • IRT
  • USD