تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت هانی از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳۱۴,۳۴۸.۹۱ ت
Jul 19, 2024
$5.43
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳۰۸,۵۵۶.۴۳ ت
Jul 15, 2024
$5.27
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳۰۵,۰۲۴.۸۵ ت
Jul 11, 2024
$5.19
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۱۲,۳۹۰.۰۱ ت
Jul 07, 2024
$5.15
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳۸۳,۱۲۶.۹۷ ت
Jul 03, 2024
$6.21
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳۷۸,۲۳۵.۱۹ ت
Jun 29, 2024
$6.17
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۶۸,۱۱۷.۳۸ ت
Jun 25, 2024
$6.00
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۳۸۴,۳۲۲.۲۴ ت
Jun 21, 2024
$6.46
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۹۵,۱۴۱.۱۱ ت
Jun 17, 2024
$6.73
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۹۷,۹۲۶.۸۱ ت
Jun 13, 2024
$6.74
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۴۱۷,۹۶۳.۵۷ ت
Jun 09, 2024
$7.07
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۴۲۳,۷۰۳.۵۴ ت
Jun 05, 2024
$7.25
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۴۲۳,۰۰۸.۳۰ ت
Jun 01, 2024
$7.18
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۴۲۱,۲۷۲.۶۴ ت
May 28, 2024
$7.29
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۴۴۳,۸۶۲.۱۳ ت
May 24, 2024
$7.62
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۳۸,۱۶۳.۴۷ ت
May 20, 2024
$7.37
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۱۶,۸۷۳.۳۵ ت
May 16, 2024
$7.09
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۳۳,۸۵۶.۷۴ ت
May 12, 2024
$7.13
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۳۱,۳۱۰.۷۵ ت
May 08, 2024
$7.01
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۶۵,۵۱۲.۱۱ ت
May 04, 2024
$7.54
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۱۶,۳۰۸.۷۵ ت
Apr 30, 2024
$8.38
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۳۸,۳۹۷.۰۶ ت
Apr 26, 2024
$8.44
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۰۰,۴۴۶.۵۱ ت
Apr 22, 2024
$9.19
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۶۱۷,۰۶۸.۷۳ ت
Apr 18, 2024
$9.19
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۶۸۸,۵۲۵.۹۳ ت
Apr 14, 2024
$9.90
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۶۸۲,۴۱۷.۹۰ ت
Apr 10, 2024
$10.50
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۶۸۶,۸۳۶.۱۳ ت
Apr 06, 2024
$10.58
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۷۰۰,۲۸۰.۶۲ ت
Apr 02, 2024
$11.10
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۶۸۵,۳۷۲.۲۱ ت
Mar 29, 2024
$11.09
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۶۶۶,۱۶۱.۱۶ ت
Mar 25, 2024
$10.79
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۶۴۳,۵۹۸.۳۴ ت
Mar 21, 2024
$10.49
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۷۱۱,۴۲۲.۵۰ ت
Mar 17, 2024
$11.90
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۷۷۱,۵۲۶.۷۶ ت
Mar 13, 2024
$12.92
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۷۸۷,۰۹۸.۲۶ ت
Mar 09, 2024
$13.16
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۷۱۶,۶۳۶.۹۰ ت
Mar 05, 2024
$11.88
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۷۰۸,۶۸۹.۲۳ ت
Mar 01, 2024
$11.97
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۶۷۴,۴۸۸.۶۲ ت
Feb 26, 2024
$11.76
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۶۳۴,۱۸۱.۷۹ ت
Feb 22, 2024
$11.13
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۶۱۷,۶۳۹.۴۰ ت
Feb 18, 2024
$11.02
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۶۳۱,۰۸۱.۵۳ ت
Feb 14, 2024
$11.44
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۵۸۲,۰۱۴.۱۷ ت
Feb 10, 2024
$10.60
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۴۸۶,۱۰۱.۶۵ ت
Feb 06, 2024
$8.78
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۵۲۴,۰۷۰.۲۰ ت
Feb 02, 2024
$8.99
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۵۲۰,۱۶۹.۲۵ ت
Jan 29, 2024
$9.14
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۵۳۱,۷۸۵.۸۷ ت
Jan 25, 2024
$9.57
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۵۲۴,۴۵۴.۷۱ ت
Jan 21, 2024
$9.74
۲۷ دی ۱۴۰۲
۵۲۶,۷۸۸.۴۶ ت
Jan 17, 2024
$9.86
۲۳ دی ۱۴۰۲
۵۷۵,۲۲۰.۹۲ ت
Jan 13, 2024
$10.96
۱۹ دی ۱۴۰۲
۵۴۱,۵۴۰.۷۶ ت
Jan 09, 2024
$10.52
۱۵ دی ۱۴۰۲
۵۳۳,۷۹۴.۵۰ ت
Jan 05, 2024
$10.35