تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Holonus از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۲.۵۸ ت
Jul 21, 2024
$0.000044
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲.۶۰ ت
Jul 19, 2024
$0.000044
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱.۸۰ ت
Jul 17, 2024
$0.000031
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲.۵۴ ت
Jul 15, 2024
$0.000043
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲.۶۷ ت
Jul 13, 2024
$0.000045
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲.۶۹ ت
Jul 11, 2024
$0.000045
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱.۵۶ ت
Jul 09, 2024
$0.000026
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳.۲۸ ت
Jul 07, 2024
$0.000054
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳.۳۶ ت
Jul 05, 2024
$0.000054
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳.۳۹ ت
Jul 03, 2024
$0.000055
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲.۶۳ ت
Jul 01, 2024
$0.000042
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲.۱۲ ت
Jun 29, 2024
$0.000034
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۸ ت
Jun 27, 2024
$0.000039
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲.۷۹ ت
Jun 25, 2024
$0.000045
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱.۹۳ ت
Jun 23, 2024
$0.000032
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۲.۱۳ ت
Jun 21, 2024
$0.000035
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۳.۰۵ ت
Jun 19, 2024
$0.000051
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۲.۳۰ ت
Jun 17, 2024
$0.000039
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۲.۴۱ ت
Jun 15, 2024
$0.000040
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲.۴۸ ت
Jun 13, 2024
$0.000042
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۴.۰۲ ت
Jun 11, 2024
$0.000067
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۲.۱۲ ت
Jun 09, 2024
$0.000035
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۳.۴۸ ت
Jun 07, 2024
$0.000059
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۲.۶۸ ت
Jun 05, 2024
$0.000045
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۴.۱۱ ت
Jun 03, 2024
$0.000069
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۴.۴۲ ت
Jun 01, 2024
$0.000075
۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۴.۴۵ ت
May 30, 2024
$0.000076
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۶.۲۲ ت
May 28, 2024
$0.000107
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۶.۵۵ ت
May 26, 2024
$0.000114
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۶.۸۱ ت
May 24, 2024
$0.000117
۰۲ خرداد ۱۴۰۳
۹.۰۲ ت
May 22, 2024
$0.000158
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴.۸۷ ت
May 20, 2024
$0.000082
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴.۸۹ ت
May 18, 2024
$0.000084
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵.۲۸ ت
May 16, 2024
$0.000090
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵.۶۲ ت
May 14, 2024
$0.000094
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶.۵۵ ت
May 12, 2024
$0.000107
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸.۰۰ ت
May 10, 2024
$0.000130
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸.۱۴ ت
May 08, 2024
$0.000132
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸.۰۶ ت
May 06, 2024
$0.000132
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸.۱۹ ت
May 04, 2024
$0.000132
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸.۲۵ ت
May 02, 2024
$0.000133
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸.۲۴ ت
Apr 30, 2024
$0.000133
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸.۴۲ ت
Apr 28, 2024
$0.000136
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸.۷۳ ت
Apr 26, 2024
$0.000137
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹.۵۱ ت
Apr 24, 2024
$0.000146
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹.۵۱ ت
Apr 22, 2024
$0.000145
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹.۹۳ ت
Apr 20, 2024
$0.000149
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۰.۴۳ ت
Apr 18, 2024
$0.000155
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۱.۲۲ ت
Apr 16, 2024
$0.000166
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۷.۴۰ ت
Apr 14, 2024
$0.000106