تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۲۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت hiPENGUINS از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۳۸.۲۹ ت
Jul 13, 2024
$0.028021
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۱۰.۳۸ ت
Jul 11, 2024
$0.027410
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۶۴.۰۵ ت
Jul 09, 2024
$0.027932
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۴۶.۲۱ ت
Jul 07, 2024
$0.027162
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۰۹۹.۶۷ ت
Jul 05, 2024
$0.033926
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۹۴.۹۶ ت
Jul 03, 2024
$0.035601
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۸۳.۷۲ ت
Jul 01, 2024
$0.030389
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۱۴.۱۶ ت
Jun 29, 2024
$0.029613
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۸۹.۴۲ ت
Jun 27, 2024
$0.026090
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۶۴.۹۳ ت
Jun 25, 2024
$0.027176
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۱۵.۰۴ ت
Jun 23, 2024
$0.028953
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۴۹.۰۴ ت
Jun 21, 2024
$0.026062
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۴۹۲.۳۸ ت
Jun 19, 2024
$0.025199
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۹۱۹.۴۹ ت
Jun 17, 2024
$0.032707
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۸۱۷.۶۸ ت
Jun 15, 2024
$0.030715
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۷۸۸.۹۹ ت
Jun 13, 2024
$0.030334
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۱,۸۰۳.۴۲ ت
Jun 11, 2024
$0.030398
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۸۸۴.۵۰ ت
Jun 09, 2024
$0.031891
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۸۶۹.۶۷ ت
Jun 07, 2024
$0.031832
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۸۴۸.۷۸ ت
Jun 05, 2024
$0.031671
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۷۹۹.۶۶ ت
Jun 03, 2024
$0.030424
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱,۹۳۹.۶۷ ت
Jun 01, 2024
$0.032937
۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۸۷۰.۷۹ ت
May 30, 2024
$0.031956
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۹۱۲.۷۵ ت
May 28, 2024
$0.033135
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۹۰۴.۵۷ ت
May 26, 2024
$0.033279
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۲,۰۹۷.۵۸ ت
May 24, 2024
$0.036030
۰۲ خرداد ۱۴۰۳
۲,۰۳۸.۸۴ ت
May 22, 2024
$0.035744
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۰۷۴.۱۷ ت
May 20, 2024
$0.034921
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۴۰۱.۹۵ ت
May 18, 2024
$0.041262
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۵۷۵.۳۸ ت
May 16, 2024
$0.043838
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۱۷۶.۳۱ ت
May 14, 2024
$0.036743
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۶۳۸.۱۸ ت
May 12, 2024
$0.043378
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۷۱۷.۴۴ ت
May 10, 2024
$0.044405
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۰۷۲.۴۹ ت
May 08, 2024
$0.033691
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۰۵۴.۵۰ ت
May 06, 2024
$0.033780
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۸۷۵.۰۶ ت
May 04, 2024
$0.030388
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۶۸۴.۸۴ ت
May 02, 2024
$0.027269
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۸۹۲.۲۱ ت
Apr 30, 2024
$0.030743
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۹۹۲.۴۵ ت
Apr 28, 2024
$0.032386
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۹۷۹.۴۶ ت
Apr 26, 2024
$0.031066
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۰۹۴.۳۸ ت
Apr 24, 2024
$0.032276
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۰۳۳.۸۴ ت
Apr 22, 2024
$0.031158
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۰۷۳.۴۱ ت
Apr 20, 2024
$0.031169
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۲,۱۱۰.۱۹ ت
Apr 18, 2024
$0.031457
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۲,۱۸۷.۲۱ ت
Apr 16, 2024
$0.032376
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲,۲۰۸.۴۹ ت
Apr 14, 2024
$0.031756
۲۴ فروردین ۱۴۰۳
۲,۳۵۶.۴۱ ت
Apr 12, 2024
$0.036057
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۲,۳۳۴.۴۰ ت
Apr 10, 2024
$0.035949
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۲,۲۰۱.۰۶ ت
Apr 08, 2024
$0.034451
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۲,۱۷۰.۶۰ ت
Apr 06, 2024
$0.033451