تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۶۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت HI از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۲۸.۱۱ ت
Jul 22, 2024
$0.000489
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲۷.۷۷ ت
Jul 19, 2024
$0.000480
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲۸.۳۳ ت
Jul 16, 2024
$0.000488
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۹.۰۴ ت
Jul 13, 2024
$0.000496
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۸.۸۰ ت
Jul 10, 2024
$0.000488
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۹.۰۰ ت
Jul 07, 2024
$0.000478
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۹.۸۴ ت
Jul 04, 2024
$0.000483
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۹.۶۶ ت
Jul 01, 2024
$0.000478
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳۰.۹۲ ت
Jun 28, 2024
$0.000502
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۹.۲۳ ت
Jun 25, 2024
$0.000477
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲۸.۲۵ ت
Jun 22, 2024
$0.000476
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۸.۶۰ ت
Jun 19, 2024
$0.000483
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۲۸.۳۷ ت
Jun 16, 2024
$0.000483
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۹.۰۱ ت
Jun 13, 2024
$0.000491
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۲۹.۹۲ ت
Jun 10, 2024
$0.000506
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۸.۳۴ ت
Jun 07, 2024
$0.000482
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۲۹.۴۲ ت
Jun 04, 2024
$0.000498
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۹.۵۱ ت
Jun 01, 2024
$0.000501
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۲۸.۱۲ ت
May 29, 2024
$0.000481
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۷.۴۸ ت
May 26, 2024
$0.000480
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۲۷.۸۸ ت
May 23, 2024
$0.000485
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۸.۹۵ ت
May 20, 2024
$0.000487
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۹.۵۷ ت
May 17, 2024
$0.000505
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۰.۶۱ ت
May 14, 2024
$0.000516
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۰.۷۰ ت
May 11, 2024
$0.000501
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۰.۹۲ ت
May 08, 2024
$0.000502
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۱.۴۰ ت
May 05, 2024
$0.000513
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۱.۰۸ ت
May 02, 2024
$0.000503
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۱.۱۹ ت
Apr 29, 2024
$0.000512
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۲.۷۰ ت
Apr 26, 2024
$0.000513
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۳.۶۱ ت
Apr 23, 2024
$0.000514
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۳.۹۹ ت
Apr 20, 2024
$0.000511
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۳۳.۵۹ ت
Apr 17, 2024
$0.000504
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۳۵.۶۶ ت
Apr 14, 2024
$0.000512
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۳۳.۳۶ ت
Apr 11, 2024
$0.000513
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۴.۲۴ ت
Apr 08, 2024
$0.000536
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۳۴.۲۴ ت
Apr 05, 2024
$0.000528
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۳۳.۵۹ ت
Apr 02, 2024
$0.000532
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۳۵.۸۰ ت
Mar 30, 2024
$0.000577
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۳۸.۱۵ ت
Mar 27, 2024
$0.000619
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۳۴.۰۰ ت
Mar 24, 2024
$0.000548
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۳۰.۹۹ ت
Mar 21, 2024
$0.000505
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۲۹.۳۲ ت
Mar 18, 2024
$0.000486
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۳۰.۷۶ ت
Mar 15, 2024
$0.000512
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۲۹.۵۳ ت
Mar 12, 2024
$0.000495
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲۹.۳۷ ت
Mar 09, 2024
$0.000491
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۳۰.۴۳ ت
Mar 06, 2024
$0.000510
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۳۲.۲۴ ت
Mar 03, 2024
$0.000543
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۳۰.۱۶ ت
Feb 29, 2024
$0.000516
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۱.۱۷ ت
Feb 26, 2024
$0.000543

افزودن تراکنش

HI

HI

  • HI
  • IRT
  • USD