تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۲۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت HAPI Protocol از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷۳۴,۸۰۶.۶۸ ت
Jul 11, 2024
$12.50
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷۵۴,۷۹۸.۸۲ ت
Jul 07, 2024
$12.45
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۷۸۴,۲۹۲.۲۷ ت
Jul 03, 2024
$12.72
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۷۸۴,۵۷۸.۱۳ ت
Jun 29, 2024
$12.80
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۷۸۹,۴۶۴.۳۱ ت
Jun 25, 2024
$12.88
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۸۰۸,۷۱۲.۷۱ ت
Jun 21, 2024
$13.60
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۸۲۷,۰۷۳.۶۴ ت
Jun 17, 2024
$14.09
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۸۷۱,۵۲۱.۳۳ ت
Jun 13, 2024
$14.77
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۸۹۱,۹۳۹.۲۷ ت
Jun 09, 2024
$15.09
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۹۶۵,۲۸۰.۴۳ ت
Jun 05, 2024
$16.53
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۹۹۳,۵۲۲.۸۰ ت
Jun 01, 2024
$16.87
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۳۸,۲۳۰.۸۶ ت
May 28, 2024
$17.98
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۳۷,۲۱۶.۳۴ ت
May 24, 2024
$17.81
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۶۱,۷۰۷.۴۶ ت
May 20, 2024
$17.87
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۷۹,۰۵۸.۶۶ ت
May 16, 2024
$18.36
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۱۱۱,۱۲۳.۴۲ ت
May 12, 2024
$18.26
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۲۰۵,۲۴۶.۴۲ ت
May 08, 2024
$19.59
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۲۷۲,۱۳۰.۵۲ ت
May 04, 2024
$20.61
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۱۶۴,۱۹۶.۷۵ ت
Apr 30, 2024
$18.91
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۲۰۰,۸۴۳.۵۴ ت
Apr 26, 2024
$18.84
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۳۰۵,۷۸۱.۰۸ ت
Apr 22, 2024
$20.00
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱,۳۲۵,۶۵۸.۳۵ ت
Apr 18, 2024
$19.76
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱,۳۴۳,۱۵۲.۵۵ ت
Apr 14, 2024
$19.31
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۱,۷۴۲,۳۴۴.۷۵ ت
Apr 10, 2024
$26.83
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۱,۳۴۳,۵۳۰.۲۱ ت
Apr 06, 2024
$20.70
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱,۴۴۶,۲۷۷.۱۶ ت
Apr 02, 2024
$22.93
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۱,۴۵۶,۷۲۶.۵۲ ت
Mar 29, 2024
$23.57
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۱,۵۹۴,۷۱۹.۳۹ ت
Mar 25, 2024
$25.83
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱,۶۸۱,۱۸۵.۶۲ ت
Mar 21, 2024
$27.42
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۱,۷۱۰,۴۶۸.۶۳ ت
Mar 17, 2024
$28.61
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۱,۷۳۲,۴۱۱.۹۲ ت
Mar 13, 2024
$29.02
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱,۳۲۴,۳۲۴.۶۵ ت
Mar 09, 2024
$22.15
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۱,۴۶۲,۱۵۹.۳۶ ت
Mar 05, 2024
$24.24
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۱,۵۶۲,۲۶۴.۷۶ ت
Mar 01, 2024
$26.38
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱,۵۳۹,۴۱۲.۱۱ ت
Feb 26, 2024
$26.84
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۱,۴۶۶,۴۷۹.۷۸ ت
Feb 22, 2024
$25.74
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۱,۴۷۲,۶۸۲.۰۹ ت
Feb 18, 2024
$26.29
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۱,۳۱۱,۸۵۴.۰۹ ت
Feb 14, 2024
$23.78
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۱,۳۴۳,۸۳۶.۲۸ ت
Feb 10, 2024
$24.49
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۱,۳۹۶,۹۸۷.۵۵ ت
Feb 06, 2024
$25.24
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۱,۴۱۶,۳۶۵.۲۵ ت
Feb 02, 2024
$24.31
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۱,۵۳۵,۰۰۶.۶۸ ت
Jan 29, 2024
$26.97
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۱,۱۳۸,۶۳۳.۸۶ ت
Jan 25, 2024
$20.50
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۱,۱۳۴,۰۶۵.۱۶ ت
Jan 21, 2024
$21.07
۲۷ دی ۱۴۰۲
۱,۲۹۲,۰۳۲.۱۲ ت
Jan 17, 2024
$24.19
۲۳ دی ۱۴۰۲
۱,۱۰۸,۱۷۸.۰۴ ت
Jan 13, 2024
$21.12
۱۹ دی ۱۴۰۲
۱,۲۶۰,۴۷۴.۷۲ ت
Jan 09, 2024
$24.49
۱۵ دی ۱۴۰۲
۱,۴۷۴,۷۰۰.۹۲ ت
Jan 05, 2024
$28.60
۱۱ دی ۱۴۰۲
۹۶۱,۱۲۱.۴۵ ت
Jan 01, 2024
$18.77
۰۷ دی ۱۴۰۲
۱,۰۳۴,۹۸۹.۸۹ ت
Dec 28, 2023
$20.45