تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت GT Protocol از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۴۱,۷۳۵.۱۰ ت
Jul 16, 2024
$0.719310
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳۹,۳۰۶.۹۲ ت
Jul 16, 2024
$0.678196
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۴۰,۴۹۹.۱۴ ت
Jul 15, 2024
$0.694596
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳۸,۴۳۷.۶۰ ت
Jul 15, 2024
$0.657053
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳۹,۸۵۵.۴۰ ت
Jul 14, 2024
$0.682513
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳۷,۸۴۲.۱۵ ت
Jul 14, 2024
$0.651294
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۷,۹۸۱.۳۷ ت
Jul 13, 2024
$0.653774
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۸,۰۶۷.۴۵ ت
Jul 13, 2024
$0.651115
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳۸,۱۶۰.۱۶ ت
Jul 12, 2024
$0.648739
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳۹,۳۹۳.۸۰ ت
Jul 12, 2024
$0.669996
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴۰,۴۹۵.۲۰ ت
Jul 11, 2024
$0.690785
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴۰,۱۱۸.۵۲ ت
Jul 11, 2024
$0.682862
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۱,۸۱۱.۶۷ ت
Jul 10, 2024
$0.707587
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۱,۳۰۵.۳۴ ت
Jul 10, 2024
$0.700518
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳۹,۶۷۵.۴۸ ت
Jul 09, 2024
$0.669679
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳۹,۵۵۳.۶۹ ت
Jul 09, 2024
$0.663936
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴۱,۱۶۳.۲۶ ت
Jul 08, 2024
$0.689282
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴۰,۰۲۵.۵۷ ت
Jul 08, 2024
$0.668999
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۴,۷۲۷.۱۱ ت
Jul 07, 2024
$0.744230
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۳,۹۶۴.۰۷ ت
Jul 07, 2024
$0.725413
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۴۱,۰۳۶.۹۵ ت
Jul 06, 2024
$0.676184
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۴۰,۷۲۹.۰۵ ت
Jul 06, 2024
$0.682520
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳۸,۸۹۵.۱۴ ت
Jul 05, 2024
$0.627979
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۴۴,۳۷۷.۰۲ ت
Jul 05, 2024
$0.717036
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴۳,۲۸۶.۴۴ ت
Jul 04, 2024
$0.700864
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴۶,۱۷۷.۹۷ ت
Jul 04, 2024
$0.747869
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴۶,۷۱۹.۵۸ ت
Jul 03, 2024
$0.757997
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴۹,۴۸۶.۷۱ ت
Jul 03, 2024
$0.802652
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۵۱,۱۲۳.۵۰ ت
Jul 02, 2024
$0.826084
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۴۶,۶۴۲.۹۰ ت
Jul 02, 2024
$0.751650
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴۵,۱۳۳.۱۷ ت
Jul 01, 2024
$0.728647
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴۲,۵۱۸.۴۲ ت
Jul 01, 2024
$0.685941
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۴۴,۱۵۰.۴۷ ت
Jun 30, 2024
$0.709267
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۴۴,۲۹۹.۴۳ ت
Jun 30, 2024
$0.716680
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴۵,۹۶۶.۸۹ ت
Jun 29, 2024
$0.748152
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴۶,۰۵۸.۹۲ ت
Jun 29, 2024
$0.751853
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۴۶,۶۹۲.۸۸ ت
Jun 28, 2024
$0.758987
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۴۹,۳۵۶.۰۷ ت
Jun 28, 2024
$0.801605
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۴۸,۷۳۷.۱۹ ت
Jun 27, 2024
$0.791181
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۵۰,۰۹۳.۵۸ ت
Jun 27, 2024
$0.822284
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۵۲,۵۱۹.۳۷ ت
Jun 26, 2024
$0.868957
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۵۳,۳۵۱.۲۹ ت
Jun 26, 2024
$0.884456
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۵۴,۲۰۰.۷۸ ت
Jun 25, 2024
$0.889536
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۵۴,۹۰۷.۰۶ ت
Jun 25, 2024
$0.896222
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۵۳,۰۳۹.۹۹ ت
Jun 24, 2024
$0.868248
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۵۶,۶۸۷.۶۱ ت
Jun 24, 2024
$0.937388
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۵۷,۲۲۲.۰۷ ت
Jun 23, 2024
$0.958975
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۵۴,۲۴۱.۲۰ ت
Jun 23, 2024
$0.915702
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۵۳,۰۲۷.۲۹ ت
Jun 22, 2024
$0.893399
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۵۶,۸۳۱.۱۸ ت
Jun 22, 2024
$0.957592