تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Grok Cat از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۹۹ ت
Jul 14, 2024
$0.000189
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۹۵ ت
Jul 13, 2024
$0.000205
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۹۷ ت
Jul 13, 2024
$0.000187
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۹۷ ت
Jul 12, 2024
$0.000186
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۳۶ ت
Jul 12, 2024
$0.000193
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۸۸ ت
Jul 11, 2024
$0.000202
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۷۳ ت
Jul 11, 2024
$0.000199
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۵۰ ت
Jul 10, 2024
$0.000211
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۶۲ ت
Jul 10, 2024
$0.000214
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۵۱ ت
Jul 09, 2024
$0.000211
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۲۵ ت
Jul 09, 2024
$0.000188
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۱۹ ت
Jul 08, 2024
$0.000204
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۹۰ ت
Jul 08, 2024
$0.000182
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۷۹ ت
Jul 07, 2024
$0.000179
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۴۹ ت
Jul 07, 2024
$0.000189
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۴۵ ت
Jul 06, 2024
$0.000188
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۵۶ ت
Jul 06, 2024
$0.000193
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۳۱ ت
Jul 05, 2024
$0.000198
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۴۷ ت
Jul 05, 2024
$0.000201
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۷۴ ت
Jul 04, 2024
$0.000206
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۰۳ ت
Jul 04, 2024
$0.000227
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۶۹ ت
Jul 03, 2024
$0.000238
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۲۸ ت
Jul 03, 2024
$0.000231
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۵.۶۱ ت
Jul 02, 2024
$0.000252
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۵.۵۶ ت
Jul 02, 2024
$0.000250
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۲۲ ت
Jul 01, 2024
$0.000261
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۵۶ ت
Jul 01, 2024
$0.000299
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۳۱ ت
Jun 30, 2024
$0.000310
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۱۳ ت
Jun 30, 2024
$0.000341
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲۲.۴۵ ت
Jun 29, 2024
$0.000365
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۴۵ ت
Jun 29, 2024
$0.000268
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۲۶ ت
Jun 28, 2024
$0.000183
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۱۹ ت
Jun 28, 2024
$0.000181
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۹۶ ت
Jun 27, 2024
$0.000178
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۶۴ ت
Jun 27, 2024
$0.000174
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۰۰ ت
Jun 26, 2024
$0.000182
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۱۲ ت
Jun 26, 2024
$0.000184
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۲۶ ت
Jun 25, 2024
$0.000184
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۲۵ ت
Jun 25, 2024
$0.000183
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۹۰ ت
Jun 24, 2024
$0.000194
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۸۹ ت
Jun 24, 2024
$0.000180
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۴۵ ت
Jun 23, 2024
$0.000191
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۳۵ ت
Jun 23, 2024
$0.000191
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۴۹ ت
Jun 22, 2024
$0.000193
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۴۶ ت
Jun 22, 2024
$0.000193
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۹۵ ت
Jun 21, 2024
$0.000184
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۷۳ ت
Jun 21, 2024
$0.000180
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۲.۲۴ ت
Jun 20, 2024
$0.000207
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۳.۱۴ ت
Jun 20, 2024
$0.000222
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۳.۱۹ ت
Jun 19, 2024
$0.000222