تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۶۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Golff از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۶۹۱.۰۸ ت
Jul 23, 2024
$0.011906
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۶۶۱.۷۰ ت
Jul 19, 2024
$0.011437
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۶۵۵.۱۷ ت
Jul 15, 2024
$0.011199
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۶۷۳.۸۵ ت
Jul 11, 2024
$0.011474
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷۴۵.۱۳ ت
Jul 07, 2024
$0.012294
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۷۴۵.۰۸ ت
Jul 03, 2024
$0.012084
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۷۴۳.۸۳ ت
Jun 29, 2024
$0.012142
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۷۶۳.۹۸ ت
Jun 25, 2024
$0.012470
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۷۴۱.۵۴ ت
Jun 21, 2024
$0.012476
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۸۱۲.۲۳ ت
Jun 17, 2024
$0.013840
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۶۸۶.۹۴ ت
Jun 13, 2024
$0.011648
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۸۵۲.۶۴ ت
Jun 09, 2024
$0.014429
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۸۷۷.۷۲ ت
Jun 05, 2024
$0.015036
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۸۲۱.۴۹ ت
Jun 01, 2024
$0.013949
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۸۵۹.۲۶ ت
May 28, 2024
$0.014885
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۸۸۶.۸۲ ت
May 24, 2024
$0.015232
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۲۰.۸۰ ت
May 20, 2024
$0.015502
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۶۲.۰۱ ت
May 16, 2024
$0.014673
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۰۳.۳۶ ت
May 12, 2024
$0.014853
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۱۷.۳۴ ت
May 08, 2024
$0.014912
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۹۶.۳۳ ت
May 04, 2024
$0.014526
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۱۳.۳۸ ت
Apr 30, 2024
$0.014839
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۲۶.۷۲ ت
Apr 26, 2024
$0.014544
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۷۹.۲۴ ت
Apr 22, 2024
$0.015001
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۹۳۱.۰۸ ت
Apr 18, 2024
$0.013879
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۸۸.۲۱ ت
Apr 14, 2024
$0.015647
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۱,۱۷۲.۹۷ ت
Apr 10, 2024
$0.018063
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۱,۱۷۶.۱۰ ت
Apr 06, 2024
$0.018125
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۴۴.۸۳ ت
Apr 02, 2024
$0.016569
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۹۶۱.۳۶ ت
Mar 29, 2024
$0.015556
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۲۶.۹۴ ت
Mar 25, 2024
$0.016635
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۹۸۸.۹۶ ت
Mar 21, 2024
$0.016132
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۹۳۱.۲۳ ت
Mar 17, 2024
$0.015577
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۱,۱۵۱.۱۰ ت
Mar 13, 2024
$0.019282
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱,۱۴۰.۲۹ ت
Mar 09, 2024
$0.019078
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۱,۱۴۳.۸۹ ت
Mar 05, 2024
$0.018963
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۱,۰۶۶.۸۸ ت
Mar 01, 2024
$0.018021
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۹۹۹.۲۱ ت
Feb 26, 2024
$0.017423
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۹۷۸.۲۱ ت
Feb 22, 2024
$0.017170
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۱,۰۲۶.۳۶ ت
Feb 18, 2024
$0.018328
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۹۷۹.۴۸ ت
Feb 14, 2024
$0.017758
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۸۸۵.۸۷ ت
Feb 10, 2024
$0.016146
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۷۶۷.۵۴ ت
Feb 06, 2024
$0.013869
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۸۵۶.۵۶ ت
Feb 02, 2024
$0.014705
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۸۹۰.۲۹ ت
Jan 29, 2024
$0.015645
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۸۵۰.۰۳ ت
Jan 25, 2024
$0.015309
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۹۱۴.۵۱ ت
Jan 21, 2024
$0.016995
۲۷ دی ۱۴۰۲
۱,۱۱۶.۷۵ ت
Jan 17, 2024
$0.020913
۲۳ دی ۱۴۰۲
۹۹۸.۰۱ ت
Jan 13, 2024
$0.019021
۱۹ دی ۱۴۰۲
۹۰۲.۷۴ ت
Jan 09, 2024
$0.017546

افزودن تراکنش

Golff

GOF

  • GOF
  • IRT
  • USD