تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۸۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت GoGoPool AVAX از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۴ مرداد ۱۴۰۳
۱,۷۶۷,۷۰۶.۹۲ ت
Jul 25, 2024
$30.09
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۱,۸۶۲,۹۱۸.۴۷ ت
Jul 24, 2024
$32.03
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۱,۸۵۲,۶۳۷.۹۳ ت
Jul 24, 2024
$31.78
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۱,۸۹۵,۳۱۰.۹۸ ت
Jul 23, 2024
$32.44
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۱,۹۶۰,۴۱۳.۷۳ ت
Jul 23, 2024
$33.77
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۱,۹۸۷,۸۳۲.۶۰ ت
Jul 22, 2024
$34.29
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۱,۹۵۸,۷۷۹.۰۳ ت
Jul 22, 2024
$34.08
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۷۱,۱۱۷.۶۸ ت
Jul 21, 2024
$30.78
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۶۷,۰۲۹.۶۳ ت
Jul 21, 2024
$30.80
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۱۰,۲۶۷.۴۸ ت
Jul 20, 2024
$29.80
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۱۳,۹۵۳.۲۰ ت
Jul 20, 2024
$29.97
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۴۷,۶۵۸.۷۵ ت
Jul 19, 2024
$28.46
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۷۶,۰۵۱.۹۴ ت
Jul 19, 2024
$28.97
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۸۹,۱۸۶.۵۳ ت
Jul 18, 2024
$29.22
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۸۰,۱۶۶.۵۳ ت
Jul 18, 2024
$29.03
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۶۳,۱۹۵.۶۰ ت
Jul 17, 2024
$30.47
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۳۴,۲۰۹.۷۵ ت
Jul 17, 2024
$29.88
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۷۳,۲۷۹.۶۵ ت
Jul 16, 2024
$28.83
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۶۷,۸۸۷.۱۵ ت
Jul 16, 2024
$28.77
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۲۳,۴۲۱.۲۲ ت
Jul 15, 2024
$27.84
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۱۲,۲۲۰.۳۷ ت
Jul 15, 2024
$27.55
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۱۹,۱۸۹.۹۳ ت
Jul 14, 2024
$27.72
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۸۶,۴۹۳.۹۳ ت
Jul 14, 2024
$27.30
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۸۷,۲۸۷.۹۷ ت
Jul 13, 2024
$27.32
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۸۳,۸۶۱.۳۸ ت
Jul 13, 2024
$27.09
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۶۸,۸۷۷.۳۶ ت
Jul 12, 2024
$26.67
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۶۸,۳۴۳.۵۰ ت
Jul 12, 2024
$26.67
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۴۱,۸۹۲.۸۹ ت
Jul 11, 2024
$28.00
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۴۴,۹۳۰.۵۱ ت
Jul 11, 2024
$28.01
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۷۹,۱۳۳.۳۶ ت
Jul 10, 2024
$28.41
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۰۴,۱۶۵.۳۲ ت
Jul 10, 2024
$27.20
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۹۸,۵۷۳.۳۴ ت
Jul 09, 2024
$26.98
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۹۴,۱۷۷.۶۷ ت
Jul 09, 2024
$26.75
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۹۶,۵۵۶.۱۵ ت
Jul 08, 2024
$26.73
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۵۱,۰۰۹.۶۸ ت
Jul 08, 2024
$27.59
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۸۴,۱۰۱.۲۳ ت
Jul 07, 2024
$28.02
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۴۹,۰۳۷.۰۵ ت
Jul 07, 2024
$28.85
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۳۷,۹۸۲.۳۲ ت
Jul 06, 2024
$26.98
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۷۲,۹۵۸.۴۰ ت
Jul 06, 2024
$26.35
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۶۰,۷۰۰.۰۳ ت
Jul 05, 2024
$25.19
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۷۲,۹۵۲.۰۵ ت
Jul 05, 2024
$27.02
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۰۵,۰۹۷.۰۶ ت
Jul 04, 2024
$27.61
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۷۹,۵۰۴.۴۹ ت
Jul 04, 2024
$28.81
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۷۶,۶۳۶.۴۸ ت
Jul 03, 2024
$28.82
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۴۹,۵۹۴.۹۷ ت
Jul 03, 2024
$29.99
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۷۳,۸۸۲.۲۱ ت
Jul 02, 2024
$30.27
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۰۱,۹۸۸.۶۸ ت
Jul 02, 2024
$30.65
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۶۹,۲۱۸.۵۹ ت
Jul 01, 2024
$30.17
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۷۰,۵۶۱.۴۸ ت
Jul 01, 2024
$30.17
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۰۹,۴۲۵.۹۹ ت
Jun 30, 2024
$29.06

افزودن تراکنش

GoGoPool AVAX

GGAVAX

  • GGAVAX
  • IRT
  • USD