تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Gigachad از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۷۲۷.۱۹ ت
Jul 15, 2024
$0.012472
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۶۶۶.۰۱ ت
Jul 15, 2024
$0.011390
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۶۴۷.۴۴ ت
Jul 14, 2024
$0.011087
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۶۳۱.۸۹ ت
Jul 14, 2024
$0.010875
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶۷۴.۹۸ ت
Jul 13, 2024
$0.011618
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶۰۶.۷۶ ت
Jul 13, 2024
$0.010378
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۵۸۴.۰۱ ت
Jul 12, 2024
$0.009928
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۶۳۶.۰۴ ت
Jul 12, 2024
$0.010817
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۶۳۵.۲۷ ت
Jul 11, 2024
$0.010836
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۶۷۵.۲۲ ت
Jul 11, 2024
$0.011497
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶۴۴.۹۳ ت
Jul 10, 2024
$0.010914
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶۲۴.۸۹ ت
Jul 10, 2024
$0.010597
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۷۸۷.۳۱ ت
Jul 09, 2024
$0.013289
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۷۸۷.۱۷ ت
Jul 09, 2024
$0.013213
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۷۳۴.۶۹ ت
Jul 08, 2024
$0.012302
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۶۳۱.۲۳ ت
Jul 08, 2024
$0.010550
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶۳۹.۴۳ ت
Jul 07, 2024
$0.010631
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷۴۹.۸۱ ت
Jul 07, 2024
$0.012372
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۶۵۳.۶۶ ت
Jul 06, 2024
$0.010770
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۵۰۸.۴۲ ت
Jul 06, 2024
$0.008519
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۴۷۰.۱۳ ت
Jul 05, 2024
$0.007590
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۴۹۷.۹۴ ت
Jul 05, 2024
$0.008045
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳۹۹.۴۹ ت
Jul 04, 2024
$0.006469
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳۹۷.۱۸ ت
Jul 04, 2024
$0.006432
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳۹۰.۸۱ ت
Jul 03, 2024
$0.006340
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۵۵۰.۳۸ ت
Jul 03, 2024
$0.008927
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۳۹۵.۷۰ ت
Jul 02, 2024
$0.006394
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۴۰۴.۴۶ ت
Jul 02, 2024
$0.006518
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۹۲.۹۰ ت
Jul 01, 2024
$0.004728
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳۱۹.۲۵ ت
Jul 01, 2024
$0.005150
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۲۹۰.۲۷ ت
Jun 30, 2024
$0.004663
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۲۶۸.۲۹ ت
Jun 30, 2024
$0.004340
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲۴۱.۶۲ ت
Jun 29, 2024
$0.003932
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲۴۵.۴۱ ت
Jun 29, 2024
$0.004006
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۲۶.۶۸ ت
Jun 28, 2024
$0.003682
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۳۷.۸۶ ت
Jun 28, 2024
$0.003863
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۲۲۵.۳۳ ت
Jun 27, 2024
$0.003658
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۲۰۵.۳۲ ت
Jun 27, 2024
$0.003370
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱۸۳.۹۷ ت
Jun 26, 2024
$0.003043
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱۷۹.۲۹ ت
Jun 26, 2024
$0.002972
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰۰.۸۹ ت
Jun 25, 2024
$0.001655
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰۱.۸۳ ت
Jun 25, 2024
$0.001662
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۹۹.۷۸ ت
Jun 24, 2024
$0.001633
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۹۹.۶۷ ت
Jun 24, 2024
$0.001648
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱۰۱.۶۴ ت
Jun 23, 2024
$0.001703
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۹۹.۸۳ ت
Jun 23, 2024
$0.001685
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۰۲.۶۱ ت
Jun 22, 2024
$0.001728
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۰۴.۹۸ ت
Jun 22, 2024
$0.001768
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰۲.۸۳ ت
Jun 21, 2024
$0.001730
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۹۴.۷۶ ت
Jun 21, 2024
$0.001594