تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Giga Cat on Base از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۴.۴۹ ت
Jul 21, 2024
$0.000078
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۴.۶۰ ت
Jul 21, 2024
$0.000080
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۵.۵۶ ت
Jul 20, 2024
$0.000097
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۵.۴۰ ت
Jul 20, 2024
$0.000094
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۵.۸۴ ت
Jul 19, 2024
$0.000101
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۶.۱۵ ت
Jul 19, 2024
$0.000106
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۶.۱۸ ت
Jul 18, 2024
$0.000107
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۶.۴۵ ت
Jul 18, 2024
$0.000111
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۶.۵۵ ت
Jul 17, 2024
$0.000113
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۶.۵۰ ت
Jul 17, 2024
$0.000112
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۶.۳۷ ت
Jul 16, 2024
$0.000109
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۶.۱۴ ت
Jul 16, 2024
$0.000105
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۶.۰۲ ت
Jul 15, 2024
$0.000103
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۵.۸۹ ت
Jul 15, 2024
$0.000100
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۵.۸۳ ت
Jul 14, 2024
$0.000099
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۶.۲۰ ت
Jul 14, 2024
$0.000106
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶.۲۱ ت
Jul 13, 2024
$0.000106
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶.۱۷ ت
Jul 13, 2024
$0.000105
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۶.۱۴ ت
Jul 12, 2024
$0.000104
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۶.۱۹ ت
Jul 12, 2024
$0.000105
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۶.۲۷ ت
Jul 11, 2024
$0.000107
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۶.۲۱ ت
Jul 11, 2024
$0.000105
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶.۲۴ ت
Jul 10, 2024
$0.000105
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶.۲۲ ت
Jul 10, 2024
$0.000105
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۶.۹۷ ت
Jul 09, 2024
$0.000117
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۶.۹۰ ت
Jul 09, 2024
$0.000115
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۷.۰۳ ت
Jul 08, 2024
$0.000117
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۶.۸۹ ت
Jul 08, 2024
$0.000115
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶.۵۳ ت
Jul 07, 2024
$0.000108
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶.۴۱ ت
Jul 07, 2024
$0.000105
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۶.۳۹ ت
Jul 06, 2024
$0.000105
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۶.۳۳ ت
Jul 06, 2024
$0.000106
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۶.۴۰ ت
Jul 05, 2024
$0.000103
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۷.۳۷ ت
Jul 05, 2024
$0.000119
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۷.۵۹ ت
Jul 04, 2024
$0.000123
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۷.۷۱ ت
Jul 04, 2024
$0.000124
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۷.۹۴ ت
Jul 03, 2024
$0.000128
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۸.۵۸ ت
Jul 03, 2024
$0.000139
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۸.۹۴ ت
Jul 02, 2024
$0.000144
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۹.۱۵ ت
Jul 02, 2024
$0.000147
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۹.۱۹ ت
Jul 01, 2024
$0.000148
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۸.۸۵ ت
Jul 01, 2024
$0.000142
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۸.۸۸ ت
Jun 30, 2024
$0.000142
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۸.۸۲ ت
Jun 30, 2024
$0.000142
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۸.۸۷ ت
Jun 29, 2024
$0.000144
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۸.۸۴ ت
Jun 29, 2024
$0.000144
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۹.۰۷ ت
Jun 28, 2024
$0.000147
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۹.۰۱ ت
Jun 28, 2024
$0.000146
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۸.۶۸ ت
Jun 27, 2024
$0.000140
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۸.۵۷ ت
Jun 27, 2024
$0.000140

افزودن تراکنش

Giga Cat on Base

GCAT

  • GCAT
  • IRT
  • USD