تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Gera Coin از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۹.۵۹ ت
Jul 15, 2024
$0.000164
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۷۴۶۰۳۷ ت
Jul 11, 2024
$0.000012
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۸۷ ت
Jul 07, 2024
$0.000179
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۹۲ ت
Jul 03, 2024
$0.000209
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۱۰ ت
Jun 29, 2024
$0.000295
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۶۰ ت
Jun 25, 2024
$0.000189
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۱۰ ت
Jun 21, 2024
$0.000203
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۲.۲۷ ت
Jun 17, 2024
$0.000209
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۲.۶۳ ت
Jun 13, 2024
$0.000214
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۷.۹۸ ت
Jun 09, 2024
$0.000135
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۴.۰۷ ت
Jun 05, 2024
$0.000069
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۳.۹۷ ت
Jun 01, 2024
$0.000067
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۴.۰۰ ت
May 28, 2024
$0.000069
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۳.۹۵ ت
May 24, 2024
$0.000067
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳.۹۳ ت
May 20, 2024
$0.000066
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳.۸۹ ت
May 16, 2024
$0.000066
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳.۶۹ ت
May 12, 2024
$0.000060
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳.۸۳ ت
May 08, 2024
$0.000062
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳.۸۷ ت
May 04, 2024
$0.000062
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳.۹۲ ت
Apr 30, 2024
$0.000063
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴.۱۱ ت
Apr 26, 2024
$0.000064
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴.۲۳ ت
Apr 22, 2024
$0.000064
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۴.۱۰ ت
Apr 18, 2024
$0.000061
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۴.۴۵ ت
Apr 14, 2024
$0.000064
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۴.۴۸ ت
Apr 10, 2024
$0.000069
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۴.۴۰ ت
Apr 06, 2024
$0.000067
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۴.۳۹ ت
Apr 02, 2024
$0.000069
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۴.۳۶ ت
Mar 29, 2024
$0.000070
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۴.۱۵ ت
Mar 25, 2024
$0.000067
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۴.۱۶ ت
Mar 21, 2024
$0.000067
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۳.۹۰ ت
Mar 17, 2024
$0.000065
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۴.۲۶ ت
Mar 13, 2024
$0.000071
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۴.۰۸ ت
Mar 09, 2024
$0.000068
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۴.۱۲ ت
Mar 05, 2024
$0.000068
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۷.۲۶ ت
Mar 01, 2024
$0.000122
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۸.۸۹ ت
Feb 26, 2024
$0.000155
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۸.۸۶ ت
Feb 22, 2024
$0.000155
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۸.۶۸ ت
Feb 18, 2024
$0.000155
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۸.۲۱ ت
Feb 14, 2024
$0.000149
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۷.۷۵ ت
Feb 10, 2024
$0.000141
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۷.۰۸ ت
Feb 06, 2024
$0.000127
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۵.۰۱ ت
Feb 02, 2024
$0.000086
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۴.۷۸ ت
Jan 29, 2024
$0.000084
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۴.۵۴ ت
Jan 25, 2024
$0.000081
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۴.۴۱ ت
Jan 21, 2024
$0.000081
۲۷ دی ۱۴۰۲
۴.۳۸ ت
Jan 17, 2024
$0.000082
۲۳ دی ۱۴۰۲
۱۵.۷۳ ت
Jan 13, 2024
$0.000299
۱۹ دی ۱۴۰۲
۱۴.۵۳ ت
Jan 09, 2024
$0.000282
۱۵ دی ۱۴۰۲
۱۵.۴۹ ت
Jan 05, 2024
$0.000300
۱۱ دی ۱۴۰۲
۱۰.۸۱ ت
Jan 01, 2024
$0.000211