تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Geojam Token از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۹۱.۷۵ ت
Jul 19, 2024
$0.001586
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۹۰.۴۸ ت
Jul 16, 2024
$0.001561
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۹۳.۸۸ ت
Jul 13, 2024
$0.001605
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۹۱.۹۹ ت
Jul 10, 2024
$0.001560
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۹۱.۳۰ ت
Jul 07, 2024
$0.001506
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۹۳.۱۲ ت
Jul 04, 2024
$0.001508
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۹۵.۴۴ ت
Jul 01, 2024
$0.001539
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۰۲.۳۱ ت
Jun 28, 2024
$0.001661
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰۷.۹۱ ت
Jun 25, 2024
$0.001761
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۹۶.۱۳ ت
Jun 22, 2024
$0.001619
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۹۸.۸۵ ت
Jun 19, 2024
$0.001669
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۴.۴۷ ت
Jun 16, 2024
$0.001781
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۷.۹۹ ت
Jun 13, 2024
$0.002000
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۲۷.۲۹ ت
Jun 10, 2024
$0.002155
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۳۸.۳۳ ت
Jun 07, 2024
$0.002355
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۷۳.۰۶ ت
Jun 04, 2024
$0.002932
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۷۷.۳۸ ت
Jun 01, 2024
$0.003012
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱۵۵.۵۸ ت
May 29, 2024
$0.002664
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۸۸.۶۳ ت
May 26, 2024
$0.001548
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۸۴.۱۶ ت
May 23, 2024
$0.001464
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۱.۲۰ ت
May 20, 2024
$0.001535
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۷.۳۸ ت
May 17, 2024
$0.001322
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۹.۹۲ ت
May 14, 2024
$0.001349
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۷.۲۴ ت
May 11, 2024
$0.001423
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۷.۳۰ ت
May 08, 2024
$0.001419
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۹.۵۸ ت
May 05, 2024
$0.001466
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۶.۳۳ ت
May 02, 2024
$0.001397
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۳.۱۷ ت
Apr 29, 2024
$0.001530
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۹.۴۹ ت
Apr 26, 2024
$0.001718
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۵.۰۳ ت
Apr 23, 2024
$0.001606
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۴.۵۲ ت
Apr 20, 2024
$0.001571
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱۰۶.۵۶ ت
Apr 17, 2024
$0.001601
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۵.۶۱ ت
Apr 14, 2024
$0.001662
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۳۸.۶۱ ت
Apr 11, 2024
$0.002132
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۳۹.۱۵ ت
Apr 08, 2024
$0.002178
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱۴۷.۵۶ ت
Apr 05, 2024
$0.002275
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۵۳.۴۱ ت
Apr 02, 2024
$0.002432
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱۵۶.۶۷ ت
Mar 30, 2024
$0.002526
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۵۵.۸۸ ت
Mar 27, 2024
$0.002532
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۶۵.۱۳ ت
Mar 24, 2024
$0.002662
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۶۷.۸۱ ت
Mar 21, 2024
$0.002737
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱۹۳.۲۲ ت
Mar 18, 2024
$0.003202
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۷۰.۸۰ ت
Mar 15, 2024
$0.002843
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۲۰۶.۳۶ ت
Mar 12, 2024
$0.003460
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۳۲.۷۰ ت
Mar 09, 2024
$0.002220
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۹۰.۴۸ ت
Mar 06, 2024
$0.001517
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۹۴.۹۱ ت
Mar 03, 2024
$0.001601
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۹۱.۲۸ ت
Feb 29, 2024
$0.001562
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۹۶.۰۰ ت
Feb 26, 2024
$0.001674
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۸۶.۵۵ ت
Feb 23, 2024
$0.001509