تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت شدو توکن از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۸,۳۸۳.۲۰ ت
Jul 13, 2024
$0.485473
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳۱,۸۹۴.۴۹ ت
Jul 10, 2024
$0.540914
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۶,۵۰۴.۲۴ ت
Jul 07, 2024
$0.602325
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳۷,۵۳۳.۸۶ ت
Jul 04, 2024
$0.607875
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳۵,۰۴۹.۴۹ ت
Jul 01, 2024
$0.565446
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳۶,۵۴۸.۵۶ ت
Jun 28, 2024
$0.593595
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۰,۴۲۴.۰۴ ت
Jun 25, 2024
$0.496597
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۳۳,۷۷۴.۱۰ ت
Jun 22, 2024
$0.569085
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۷,۶۱۵.۲۸ ت
Jun 19, 2024
$0.466301
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۲۷,۹۹۰.۵۴ ت
Jun 16, 2024
$0.477356
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۶,۷۷۶.۹۴ ت
Jun 13, 2024
$0.454038
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۲۹,۲۴۴.۵۸ ت
Jun 10, 2024
$0.495225
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۶,۸۷۶.۳۵ ت
Jun 07, 2024
$0.457586
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۲۶,۴۸۶.۴۷ ت
Jun 04, 2024
$0.448843
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۴,۳۶۳.۲۰ ت
Jun 01, 2024
$0.413714
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۲۹,۳۶۶.۲۰ ت
May 29, 2024
$0.502966
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۳۱,۸۷۶.۶۲ ت
May 26, 2024
$0.556996
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۳۴,۳۴۶.۱۸ ت
May 23, 2024
$0.597678
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۴,۵۵۷.۵۶ ت
May 20, 2024
$0.581816
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۵,۴۵۲.۰۴ ت
May 17, 2024
$0.605727
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۷,۴۱۹.۵۰ ت
May 14, 2024
$0.631760
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۶,۴۷۶.۶۴ ت
May 11, 2024
$0.758461
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۶,۲۴۵.۲۰ ت
May 08, 2024
$0.914355
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۸,۰۰۵.۷۹ ت
May 05, 2024
$0.785679
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۸,۶۲۴.۱۳ ت
May 02, 2024
$0.787002
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۴,۶۸۷.۳۵ ت
Apr 29, 2024
$0.898509
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۰,۴۴۲.۸۵ ت
Apr 26, 2024
$1.10
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۵,۰۴۳.۳۶ ت
Apr 23, 2024
$1.14
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۱,۰۰۲.۳۲ ت
Apr 20, 2024
$1.06
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۷۹,۶۶۷.۲۶ ت
Apr 17, 2024
$1.19
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۹۱,۷۸۷.۸۰ ت
Apr 14, 2024
$1.31
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۲۵,۸۷۵.۴۲ ت
Apr 11, 2024
$1.93
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۷,۵۱۶.۲۰ ت
Apr 08, 2024
$1.83
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱۲۰,۰۵۲.۷۸ ت
Apr 05, 2024
$1.85
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۳۵,۶۷۷.۱۵ ت
Apr 02, 2024
$2.15
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱۲۲,۰۹۵.۵۳ ت
Mar 30, 2024
$1.96
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۸۷,۰۱۱.۶۵ ت
Mar 27, 2024
$1.41
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۸۴,۰۳۶.۵۲ ت
Mar 24, 2024
$1.35
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۹۶,۳۶۵.۱۱ ت
Mar 21, 2024
$1.57
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱۰۰,۵۸۱.۰۹ ت
Mar 18, 2024
$1.66
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۹۴,۳۵۸.۳۸ ت
Mar 15, 2024
$1.57
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۸۶,۰۷۱.۴۲ ت
Mar 12, 2024
$1.44
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۶۹,۰۶۳.۸۹ ت
Mar 09, 2024
$1.15
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۷۳,۷۶۷.۲۱ ت
Mar 06, 2024
$1.23
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۶۴,۵۶۰.۶۰ ت
Mar 03, 2024
$1.08
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۷۱,۰۶۲.۲۵ ت
Feb 29, 2024
$1.21
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۶۹,۶۰۸.۶۱ ت
Feb 26, 2024
$1.21
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۶۴,۰۷۶.۶۷ ت
Feb 23, 2024
$1.11
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۵۶,۹۷۴.۵۰ ت
Feb 20, 2024
$1.01
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۶۸,۷۷۷.۲۴ ت
Feb 17, 2024
$1.23